Termín pacienta čtvrtého stadia rakoviny: může být vyléčen?

Příznaky

Poslední fáze mozkového nádoru

Nádory zhoubného nádoru vyvolávají strach z lidí od okamžiku jejich objevení tím, že po nemoci se mnohým nepodaří přežít. Byly popsány čtyři stadia rakoviny mozku, i když je známa v medicíně a pátá etapa, která je popsána jako neslučitelná se životem a jinými slovy, znamená smrt. Nejnebezpečnější jsou považovány za zhoubné novotvary v trupu, dělení a čtyři komory mozku.

Stupeň 4 rakoviny mozku zní jako smrtelný rozsudek není náhodný, protože plné uzdravení již není dosaženo, každý pátý pacient může prodloužit jen malý život. Stupeň prodloužení života závisí na stadiu, ve kterém je rakovina detekována, na stupni, ve kterém se projevily příznaky charakteristické pro tuto fázi, kde se nachází fokus maligního novotvaru. Například, postižená hypofýza se projevuje v některých příznacích a ve třetí komoře v jiných. Kolik let je pacient přidělen k životu, pokud fáze rakoviny mozku skončily sčítání (včetně pátého)?

Život pacienta se čtvrtým stadiem rakoviny

Starší lidé starší 65 let, kteří sledují celou sérii opatření na prodloužení života, zřídka žijí po diagnostikování déle než dva roky. V dospělosti až do 45 let lze život prodloužit na delší dobu. Imunitní a motivační rezervy pro každého člověka jsou individuální, takže doba života se bude lišit.

Při detekci rakoviny mozku nebo jedné z komor ve stadiu 4 se o využití prakticky nemluví. Lékaři by měli varovat příbuzné pacienta, ale pacient by o tom neměl vědět, protože motivace v tomto případě klesá na nulu a člověk zemře rychleji, než měl být po zbytek života. Zřídka, ale prodloužení života po desetiletí prostřednictvím chirurgického zákroku, konzervativní a chemoterapie.

Nejnebezpečnější ze všech typů rakoviny - glioblastomu je detekován pouze ve 4 stupních mezi hvězdnými neurogly nervové tkáně mozku. Šance na přežití u tohoto typu rakoviny jsou téměř nulové. V posledním stadiu vývoje nádorového nádoru se metastázy dostávají do jiných orgánů a tkání a jejich odstranění spolu s nádorem, bez poškození zdravých buněk, se zdá být pouze teoretické. Jak bylo řečeno v populárním televizním vysílání „Nechte je mluvit“, naděje na obnovu Zhanny Friskeové, která byla diagnostikována ve 4. etapě rakoviny mozku, neoperovatelného glioblastomu, neopustila lékaře. Informace o životních zkušenostech a lékařské praxi byly nucené lékařské povahy.

Průběh poslední fáze rakoviny

Znepokojení a podezření na rakovinu, kde to není, není opět nutné. Není však také nutné odkládat diagnózu s odhalením podezřelých symptomů. Rakovina je poměrně vzácná, z tisíce lidí je takovému utrpení vystavena pouze jedna. Důvody jsou v dědičné predispozici a podmínkách prostředí. Nádor se vzácně opakuje v přesné kopii a vyznačuje se jak lokalizačními, tak průtokovými charakteristikami.
Pokud lze snadno zjistit rakovinu, většina z nich byla vyléčena v raných stadiích. Ale zpočátku se rakovina vůbec neprojevuje, rychle přechází ze stádia do fáze. Když člověk trpí hodně neúčinnými léky a dlouhými poplatky za diagnostické testy, nemoc již vstoupila do poslední fáze. Ve čtvrté etapě má pouze malá část pacientů v radiologických a chemoterapeutických odděleních šanci na prodloužení života. Při prvním podezření na příznaky rakoviny by tedy člověk měl být schopen odlišit se od méně nebezpečných nemocí, uchýlit se k pomoci lékařů a diagnostických pracovníků, aby se zachránil život pro sebe a blízké lidi.

U jakéhokoliv typu stadia rakoviny se teoretické šance na přežití ukázaly být realitou, i když ve vzácných případech. Pacienti by měli radikálně změnit svůj životní styl, být čerstvější na čerstvém vzduchu, vyhnout se záření a radiaci a trávit méně času pod otevřeným sluncem.

Druhy rakoviny

Ačkoliv dříve vytvořený nádor se může degenerovat na jiný druh, tumory musí být schopny rozpoznat je, aby se pokusily řádně prodloužit život pacienta.

Glioblastom je nádor, který není diagnostikován v prvních třech stadiích. Když se objeví diagnóza "3. komorového glioblastomu", znamená to již čtvrtou fázi vývoje. Glioblastomy se liší v lokalizaci, ovlivňují různé dělení a struktury mozku.

Multiformální nádor není konstantní, když se pohybuje z jedné úrovně do druhé a získává nové vlastnosti, jak naznačuje jeho název. S růstem a znovuzrozením nádor poškozuje cévy stále většího rozsahu a výsledek onemocnění se často neurčuje jako smrtelný výsledek v důsledku nádorového nádoru, ale jako výsledek hojného krvácení v mozku.

Gliosarkom je nádor, který se liší od glioblastomu tím, že se vyvíjí z gliových buněk nervové tkáně, zatímco sarkomy se vyvíjejí v důsledku maligní degenerace pojivové tkáně.

Nejen popsané 3 formy jsou nalezeny mezi nádory rakovinného mozku, existuje mnohem více typů rakoviny, ale ne všechny z nich jsou popsány nebo dostatečně studovány.

Známky rakoviny

Nádory se neprojevují okamžitě jako příznaky, které umožňují podezření na život ohrožující onemocnění. Pokud se příznaky popsané níže často opakují a jsou zaznamenány alespoň dva nebo tři příznaky, jsou naléhavě přijata diagnostická opatření. Pozor na tento komplex příznaků:

 1. Bolest v hlavě může být místní nebo komplexní, v závislosti na tom, kde se nachází. Pokud je nádor koncentrován v hlubokých vrstvách mozku nebo začíná růst od komory ke straně, přesné umístění bolesti není určeno.
 2. Konstantní kroucení v hlavě, zhoršená koordinace a orientace v prostoru.
 3. Častá nevolnost a otevírání zvracení.
 4. Odchylky v práci zrakových, sluchových a dalších analyzátorů.
 5. Porucha řeči a kognitivních funkcí.
 6. Degradace intelektu a myšlení.
 7. Nezvratná paréza se rozvíjí ve 4 stupních.

Mezi diagnostickými metodami rakoviny jsou nejrozšířenější možné tradiční a inovativní technologie:

 • Zobrazování magnetickou rezonancí;
 • počítačová tomografie;
 • pozitronová emisní tomografie;
 • elektroencefalografie;
 • biopsie.

Ze všech metod je tato metoda nejobtížnější a nákladnější, protože sběr abnormálních buněk pochází z různých oddělení a mozkového kmene.

Je možné léčit rakovinu ve stadiu 4?

Žádný pacient, který přišel na kliniku, aby jí pomohl, je bez ní. Pouze některé typy nádorů nádoru mohou být rozpoznány jako nefunkční i ve stadiu 3. Zhoubné novotvary mozku klíčí metastázami do okolních tkání tak těsně, že je nelze chirurgicky oddělit. Gama ozáření mozku se provádí s pacienty, nasměruje paprsky na regenerované buňky. Když je nelze zabít, je jejich činnost zcela narušena a proces nekontrolované reprodukce je pozastaven.

Mezi nejnovější způsoby léčby rakoviny patří fotodynamická terapie, při které se laserové paprsky používají k selektivnímu poškození nemocných buněk. Metoda je stále rozšířenější, protože zvyšuje délku života pacienta o měsíce a roky, ale tato metoda nemůže být použita pro všechny nádory.

Tradiční způsoby léčby zahrnují použití silných analgetik, sedativ a chemoterapeutik. Přestože terapeutický účinek těchto léků je malý, je usnadněn stav pacienta a přenos bolesti. V opačném případě se psychika člověka nedokáže vyrovnat s obrovskou zátěží a člověk se zbláznil.

Pokud se stav pacienta neustále zhoršuje a neexistuje žádný způsob, jak zastavit průběh rakoviny, pacient splňuje poslední podmínky v životě týkající se místa pobytu. Někdo si přeje zůstat ve svých rodných zdech k smrti, někdo by preferoval čerstvý vzduch na klinikách s okolní subtropickou vegetací nebo jehličnatými lesy. Jak se říká, poslední touhou je zákon.

Stupeň 4 rakovina

Normální buňky těla ztrácejí schopnost rozlišovat, stávají se atypickými. Tam je porušení struktury tkání, maligní buňky intenzivně dělí, nádor začíná růst do okolních tkání. Jednou v lymfatických nebo krevních cévách jsou maligní buňky rozšířeny po celém těle. Atypická buňka se zastaví pod vlivem jakýchkoli faktorů v organu nebo cévách a začne se dělit, proměňuje v nádor a časem klíčí okolní tkáně - tak se primární nádor metastazuje a vyvíjejí se sekundární ložiska rakoviny.

Onkologické oddělení Jusupovovy nemocnice využívá inovativních metod léčby rakoviny, odborníci kliniky se profesionálně doporučují při léčbě nádorů kůže, rakoviny prsu, rakoviny vaječníků, rakoviny střeva a orgánů trávicího systému. Specialisté kliniky jsou zapojeni do různých výzkumů a vývoje pro léčbu rakoviny, rakoviny, mají mezinárodní certifikáty. Nemocnice Jušupov je akreditována pro klinické studie, která umožňuje použití léků, které nemohou používat jiné zdravotnické instituce v Rusku. Užívání unikátních léků pomůže pacientům v nemocnici v Yusupově zvýšit délku života a jeho kvalitu.

Fáze rakoviny

Maligní nádory se klasifikují podle stupňů, podle klinických znaků, histologicky, podle morfologických charakteristik. Byl vytvořen systém označení maligních nádorů, který obsahuje úplný popis stavu novotvaru: stadium jeho vývoje, reakce regionálních lymfatických uzlin, přítomnost metastáz:

 • 0 stupeň rakoviny - neinvazivní forma nádoru. Rakovina je v původních mezích vzdělání. Stupeň karcinomu 0 je zcela vyléčitelný.
 • Rakovina 1. stupně - maligní nádor začíná růst, ale neovlivňuje lymfatické uzliny a vzdálené orgány. Výjimkou je rakovina žaludku, která v první fázi vývoje postihuje regionální lymfatické uzliny.
 • Stádium 2 rakovina - včasná detekce tumoru hraje důležitou roli v účinnosti léčby druhé fáze maligního novotvaru. Nádor může začít metastázovat do lymfatických uzlin (regionálních) umístěných v blízkosti postiženého orgánu a růst buněk v primárním nádoru se zvyšuje. Dobrá prognóza závisí na mnoha faktorech - včasná detekce, typ nádoru, lokalizace vzdělání.
 • Rakovina 3. stupně - progreduje nádor, metastázy se nacházejí v regionálních lymfatických uzlinách, pokud nejsou metastázy ve vzdálených lymfatických uzlinách a orgánech - prognóza je příznivější. Prognóza přežití pro každý typ nádoru stadia 3 je vaše. Velice důležitý je nejen typ nádoru, ale i zdravotní stav pacienta, umístění nádoru - čím komplexnější je, tím menší je šance na hojení.
 • Rakovina stupně 4 - poslední fáze rakoviny. Prognóza je ve většině případů negativní.

Stage Four Cancer

Rakovina čtvrtého stupně je terminálním stadiem rakoviny. Ve většině případů jsou první stadia rakoviny asymptomatická, a když se objeví příznaky maligního tumoru, je nejčastěji v pozdním stádiu vývoje. Velmi často v krátkém období dochází k rychlému rozvoji novotvaru - určité faktory ovlivňují rychlost vývoje rakoviny. Těhotenství, stres, trauma, věk, forma rakoviny může ovlivnit rychlost vývoje rakoviny. Čtvrtá fáze rakoviny již nemůže být vyléčena chirurgickým zákrokem v důsledku šíření nádorového procesu. Zanedbání procesu neumožňuje vyléčit pacienta, ale moderní medicína umožňuje pacientovi prodloužit život pacienta na několik měsíců.

Známky stadia rakoviny 4

Známky stadia 4 rakoviny jsou poměrně výrazné; v závislosti na typu nádoru a místě lokalizace se objeví určitá symptomatologie. V případě karcinomu tlustého střeva se ve 4. etapě může rozvinout střevní obstrukce, zácpa a rušit silnou bolest břicha a žaludku. Stupeň 4 karcinom prsu je charakterizován deformitou orgánu, stahováním bradavek, výskytem výtoku z bradavky, příznaky kolapsu nádoru.

Stupeň 4 rakoviny zahrnuje určitá kritéria:

 • rychlý růst nádoru.
 • jakéhokoli typu rakoviny.
 • smrtelné typy rakoviny: rakovina pankreatu, rakovina plic, rakovina jater, rakovina mozku, melanom a další typy rakoviny.
 • progresivní maligní onemocnění s metastázami do orgánů: játra, mozek, slinivka břišní, plíce, poškození kosterního systému.

Dokážete porazit rakovinu o 4 stupně

Léčba nádorového stadia 4 je téměř nemožná, nádor již vyklíčil do okolní tkáně, metastázoval do vzdálených lymfatických uzlin a orgánů. Léčba rakoviny stadia 4 je velmi obtížná a obtížná pro pacienta, jehož zdraví je již oslabeno. Existují však případy, kdy vážně nemocní lidé vyhráli proti rakovině, protože každá osoba je jedinečná a jejich imunita je jiná.

Stupeň 4 rakoviny: příznaky před smrtí

Symptomy závisí na stadiích, kterými pacienti procházejí. Fáze prediagon je stav způsobený těžkými poruchami práce centrálního nervového systému, kůže se zbledne, objeví se cyanóza kůže. Pacient je fyzicky i emocionálně utlačován. Pokles krevního tlaku.

Stage agony - to je poslední fáze před smrtí u pacientů. Pacient trpí těžkým hladem kyslíku, což vede k zastavení krevního oběhu a zastavení dýchání. Agony může trvat až 3 hodiny.

Stádium klinické smrti - tělo přestává fungovat, poslední metabolické procesy probíhají v buňkách těla. Stádium trvá několik minut, končí biologickou smrtí pacienta.

Analgetika pro stadium rakoviny 4

Příznakem, který jasně ukazuje vývoj zhoubného nádoru, je bolest. Aktivně rostoucí nádor nejčastěji způsobuje bolest. Bolest může být způsobena poškozením nervové tkáně, rozvojem zánětlivého procesu v nádoru. Pro zmírnění stavu pacienta se provádí anestetická terapie. Je jmenován individuálně, s ohledem na stav pacienta, může výrazně snížit intenzitu bolesti. Anestezie pro stadium rakoviny 4:

 • když se objeví mírná bolest, jsou předepsány nesteroidní protizánětlivé léky.
 • bolest střední intenzity je léčena pomocí kombinovaných léků: ketorolu a dalších účinných léků.
 • silná, oslabující bolest se léčí pomocí silných léků s narkotickým obsahem - fentanyl, morfin, promedol.

4. stupeň rakoviny: délka života

Při provádění účinné léčby je přežití pacientů v závislosti na typu nádoru:

 • rakovina 4. stupně jater - asi 5% pacientů žije více než 5 let.
 • rakovina 4. stupně střev - více než 5 let žije 5% pacientů.
 • rakovina 4. stupně plic - více než 5 let, 10% pacientů přežije.
 • rakovina 4. stupně žaludku - 6% pacientů žije více než 5 let.
 • rakovina ve 4. stádiu slinivky břišní - 10% pacientů žije více než 5 let.
 • stadium karcinomu prsu 4 - 15% žen přežije více než 5 let.
 • 4 stadia prsu - 15% pacientů žije více než 5 let.
 • rakovina stadia dělohy 4 - v závislosti na distribuci procesu je procento přežití od 3 do 9%.
 • stadium karcinomu děložního hrdla 4 - 8% žen žije více než 5 let.
 • Stupeň 4 rakoviny prostaty - má vysoké procento pětiletého přežití, asi 30%.

Oddělení rakoviny v Jusupovově nemocnici v Moskvě provádí léčbu rakoviny ve všech fázích vývoje onemocnění. Diagnostické centrum a lékaři onkologického oddělení se snaží poskytovat včasnou pomoc onkologickým pacientům. Včasná návštěva u lékaře vám může zachránit život. Přihlaste se na konzultaci, můžete telefonicky.

Kolik lidí žije s rakovinou fáze 4?

Otázka, kolik lidí žije s rakovinou 4 stádia s metastázami nebo ještě konkrétnější: „Maminka (teta, babička...) dostala stádium IV, kolik jí zbývala?“, Příbuzní pacientů pravidelně žádají onkology. Po neslyšení jasné odpovědi se tazatelé zpravidla stěžují na lékaře.

Proč neexistuje a nemůže být jasná odpověď na otázku, jak dlouho žijí pacienti s rakovinou ve stadiu IV? Co určuje délku života pacienta s tímto velmi pozdním stádiem rakoviny? Tuto otázku jsme položili lékaři nejvyšší kategorie, vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace Ústavu onkologického výzkumu. N.N. Petrov, lékař lékařských věd Semiglazova Tatyana Yuryevna.

Rakovinové buňky jsou lidské vlastní buňky nad růstem a reprodukcí, které tělo ztratilo kontrolu.

Vývoj rakoviny má 4 stádia - 4 stádia, každý který je obvykle označený římskými číslicemi od I k IV. Detekce tumoru ve stadiu, kdy se metastázy již objevily ve vzdálených lymfatických uzlinách a / nebo tkáních a orgánech, automaticky určuje fázi procesu jako čtvrtou.

Co ovlivňuje délku života pacienta s rakovinným stadiem 4?

Životní prognóza pacientů se zhoubnými nádory stadia IV je určena rychlostí šíření nádoru do okolních tkání a vzdálených orgánů.

Doba zdvojení nádoru může trvat od 30 dnů do několika let a desetiletí. Existují nádory, o kterých se člověk ve svém těle nikdy nedozví. Vyznačují se velmi pomalým růstem a neprojevují se klinicky po dlouhou dobu. Jedná se o tzv. Latentní, pomalé nebo „dobré“ nádory.

Příklad z praxe. V roce 1997 jsme pod dohledem profesora Michail Lazarevicha Gershanovicha léčili pacienta s nehodgkinským lymfomem IV. Manželka pacienta se nás zeptala, kolik zbývá pro mladou ženu, aby žila? Po polychemoterapii a radioterapii zbývajících lézí, se pacientka blíží ke mně v dobrém zdravotním stavu 20 let a její syn úspěšně vstoupil na univerzitu.

Existují „zlé nádory“ charakterizované agresivním potenciálem pro metastázy. Se zdánlivě malými velikostmi primárního fokusu je pozorováno rychlé šíření procesu - rychlý vznik a růst vzdálených metastáz v různých orgánech, nejčastěji v játrech, plicích, kostech, mozku... Ve většině případů, s pomocí moderních a včasných protirakovinných léčebných postupů, všechny Je však možné kontrolovat symptomy nemoci a zpomalit, ne-li zastavit, „průběh“ samotné nemoci.

V některých případech je pacientova životní prognóza spojena se současnými onemocněními (těžký diabetes mellitus, chronické dekompenzované srdeční selhání, respirační nebo renální selhání, cerebrovaskulární a tromboembolická onemocnění, chronické infekce atd.), Které neumožňují plnou léčbu.

Věkové paradoxy

Předpokládá se, že starší lidé se obtížněji vypořádávají s onemocněním nazývaným rakovina. Konec konců, velký počet asociovaných onemocnění omezuje použití určitých typů léčby, vzhledem k riziku různých komplikací. Na druhou stranu u starších lidí dochází ke zpomalení metabolických procesů a samotný průběh nemoci je nečinný, pomalý. Je důležité si uvědomit, že dnes starší a starší věk není sám o sobě kontraindikací pro jmenování protinádorové terapie. Důležitější je biologický věk pacienta, nikoli ten, který je uveden v cestovním pasu.

U mladých pacientů je naopak počet komorbidních nemocí několikanásobně menší a vůbec žádné závažné nemoci. Aktivní metabolické procesy však mohou částečně přispět k agresivnímu průběhu nádoru. Věk se tak stává spojencem i nepřítelem.

Velmi důležitá je doba trvání anamnézy (anamnézy) onemocnění a také rezervy protinádorové léčby.

Vše závisí na řadě důležitých faktorů, z nichž hlavní je nádorový pas, který je určen výsledky histologických, imunohistochemických + odvození molekulární genetiky.

Protinádorová léčba rakoviny stadia IV dnes může zahrnovat:

 • všechny typy protinádorové terapie (chemoterapie, hormonální terapie, cílená terapie, imunoterapie, imunokonjugáty);
 • doprovodná terapie (osteomodifikační činidla, například bisfosfonáty nebo denosumab, prevence léků nejčastějších komplikací chemoterapie: nevolnost a zvracení, neutropenie a anémie atd.);
 • radiační terapie, primárně s analgetickým cílem;
 • cytoreduktivní chirurgická léčba (zaměřená na snížení objemu nádorových mas);
 • lokální fyzikální metody - fotodynamická terapie, kryodestrukce atd.;
 • symptomatická terapie (zaměřená na korekci různých symptomů onemocnění) - analgetika, sedativa, korekce nedostatku výživy atd.

Proto jsou tumory rozděleny do 3 hlavních skupin:

 • Vysoce citlivý na chemoterapii, která může být díky své pomoci vyléčena (nádory zárodečných buněk, cystická smyk, Hodgkinův lymfom atd.).
 • Nádory, které reagují na chemoterapii, ale nejsou s ním plně vyléčeny (non-Hodgkinovy ​​lymfomy, rakovina prsu, rakovina plicních buněk malých buněk, rakovina vaječníků atd.).
 • Nádory, které jsou špatně přístupné k léčbě chemoterapií, jako je rakovina žaludku, rakovina jater, rakovina pankreatu, melanom, atd.

Takže u pacientů s melanomem stadia IV byl doncarbazin až do nedávné doby považován za nejcitlivější lék. Nyní byly získány důkazy, že onkoimunologické léky - inhibitory Chek-point - protilátky proti CTLA-4, PDL1, PD1 (3 léky již byly registrovány v Ruské federaci: ipilimumab, pembrolizumab a nivolumab) opět „trénují“ imunitní systém těla k boji zhoubný nádor, což znemožňuje, aby nádorové buňky „unikly“ z imunitního dohledu. Podle klinických studií a programu rozšířeného přístupu, který proběhl v našem ústavu, protinádorový účinek těchto léků přetrvává i roky po ukončení léčby. Je důležité si uvědomit, že reakce těla na léky této skupiny je zvláštní. Proto by měla být léčba zahájena pod dohledem zkušených a kvalifikovaných onkologů!

Laboratoř molekulární onkologie

U pacientů s karcinomem fáze 4 je třeba zdůraznit paliativní pacienty.

Paliativní pacienti jsou pacienti s rakovinou, kteří vyčerpali všechny léčebné možnosti, jejich těla již nemohou s tímto onemocněním bojovat. Fyzický stav těchto pacientů je v některých případech způsoben vícečetným orgánovým selháním. Vyčerpaná protinádorová léčba neumožňuje pokračovat v léčbě. Z obrázku klinického krevního testu můžete vidět, že hematopoéza je silně depresivní (například nízký hemoglobin, počet krevních destiček, počet leukocytů). Naopak v biochemické analýze krve mohou být mimo jiné například kreatinin, bilirubin a / nebo transaminázy atd.

Stádium, kdy paliativní pacient pociťuje silnou slabost, nevystupuje z postele a nepohybuje se, nejí sám, má zmatek - nazývají se termální. Všechny možné léčby již byly vyzkoušeny a přestaly fungovat, je možná pouze symptomatická úleva (například úleva od bolesti). Příčinou úmrtí pacientů s rakovinou je často vícečetné selhání orgánů. Nádor inhibuje funkci důležitých orgánů a tělesných systémů, nádorová hmota roste a stává se neslučitelnou se životem. Nicméně pacienti s rakovinným stadiem 4, kteří dostávají příslušnou paliativní lékařskou péči, kterou v současné době plně poskytuje kvalifikovaný a speciálně vyškolený personál nemocnice, mohou žít dostatečně dlouho as dobrou kvalitou života. Každý pacient má vždy šanci počkat na nové typy léčby, u kterých bude rakovina citlivá. Věda postupuje kupředu mílovými kroky!

Neměli bychom zapomínat na psychologické, sociální a duchovní složky. Lékařští psychologové často pomáhají najít své „duchovní kotvy“ pro onkologické pacienty.

Co dává psychologickou pomoc pacientovi s rakovinou?

 • Emocionální stav pacientů a příbuzných se zlepšuje;
 • alarmy, obavy, obtíže v rodinných vztazích jsou překonány;
 • je posílena motivace podstoupit léčbu;
 • zlepšila se kvalita života nemocných a jejich rodinných příslušníků;
 • jsou získány dovednosti efektivní komunikace s lékařským personálem, kolegy, přáteli a blízkými lidmi.

Je důležité si uvědomit, že stadium IV maligního procesu je dnes dobře řízený proces, který se s pomocí protinádorové léčby úspěšně transformuje do chronického a pomalého procesu. To zase umožňuje pacientům žít s novou a efektivnější léčbou. Dvacet let zkušeností jako chemoterapeut na Onkologickém výzkumném ústavu. N.N. Petrova na otázku: "Jak dlouho pacienti s rakovinou žijí 4 stupně?" Umožňuje odpovědět: "Long", ale s včasnou a moderní léčbou.

Publikace autora:
Tatyana Y. Semiglazova
lékaře nejvyšší kategorie
lékař lékařských věd
Vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace Ústavu onkologického výzkumu N.N. Petrova

Čtvrtá fáze rakoviny, kolik s ní žije?

Lidé, kteří zažili onkologii, se ptají na zjevnou otázku, rakovina stadia 4 - kolik můžete žít s takovou nemocí, jak nebezpečné mohou být následky?

Tato etapa je nebezpečná, v tomto stádiu není možné nemoc porazit. Jediné, co mohou lékaři udělat, je předepsat léky, které mohou zlepšit stav života a zmírnit bolest.

Jak zemřít s rakovinou?

Pokud máme na mysli poslední fázi rakoviny, pak s touto nemocí člověk zemře v určitém pořadí. Řada věcí se mu stává, což lze ve skutečnosti považovat za první předpoklady blížící se smrti.

Mnoho pacientů čelí takové nepříjemné věci, jako je peredagony. Pokud má pacient takovou fázi onemocnění, dochází k narušení práce centrálního nervového systému, potlačení emocionální a fyzické aktivity, kůže se stává modravou barvou, stává se bledou, dochází k významnému snížení krevního tlaku.

Pokud jdete k lékaři včas, začněte užívat potřebné léky, pak tento stav může trvat dlouho.

Agony. V poslední fázi má pacient utrpení, které je poslední před smrtí. V této fázi života u člověka s onkologií je nerovnováha ve funkcích, které jsou důležité pro život. V důsledku toho jsou tkáně těla nasyceny kyslíkem nerovnoměrně.

Nakonec, s prodlouženým hladem kyslíku, je pacient pozorován na zastavení krevního oběhu a dýchání, což vede k smrti. V přítomnosti agónie na pozadí poslední fáze rakoviny, smrt nastane po třech hodinách.

Klinická smrt. Rakovina stupně 4 může u pacienta způsobit klinickou smrt. Během této doby pacient zastaví všechny funkce v těle, ve skutečnosti můžeme předpokládat, že osoba zemřela. Během klinické smrti jsou v lidských buňkách pozorovány minimální metabolické účinky.

Pokud se v přítomnosti jiných onemocnění předpokládá, že s klinickou smrtí je možné zachránit pacienta během 5-9 minut, pak je ve 4. stádiu rakoviny nevyhnutelný proces smrti. Vrátit pacienta v tomto případě je nemožné.

Opravena smrt. Proces, během kterého dochází k úplnému zastavení vitální aktivity mozkové tkáně hlavy. V budoucnu se tento proces začíná pohybovat celým tělem. To je život člověka, jehož 4. etapa rakoviny se zastaví.

Známky blížící se smrti

Pokud je pacientovi diagnostikována rakovina stadia 4, kolik lidí s ní žije? Taková otázka zajímá všechny lidi trpící onkologií. V tomto případě existuje několik znaků označujících přístup smrti. Je třeba poznamenat, že v závislosti na typu a místě rakoviny se mohou vyskytnout ve velmi různých obdobích života.

Když je množství života neúprosně sníženo, pacient má za následek snížení množství potravy konzumované denně. Vzhledem k tomu, že je pozorován vývoj rakovinné kachexie a slabost ve svalech jako celku, má člověk sníženou potřebu vody a potravy.

Pokud je pacientovi diagnostikováno čtvrté stadium rakoviny, zatímco on odmítá jíst, pak to naznačuje, že přišla tepelná fáze onemocnění. V přítomnosti takové manifestace nemoci se doporučuje najmout sestru pro pacienta, aby pomohla člověku vyrovnat se s rozvojovým onemocněním každý den.

Před nástupem smrti mnoho pacientů chce strávit poslední minuty obklopené svými příbuznými. I v případě, že onkologický stav má bezvědomí, lékaři doporučují zůstat v jeho blízkosti v tomto období, aniž by s ním přestali komunikovat.

Existují informace, že i v tomto období je člověk schopen nejen slyšet, ale také vnímat slova. Proto, pokud pacient zemře, je doporučeno určitě zůstat blízko něj.

Porucha hloubky a pravidelnosti dýchání. V poslední fázi rakoviny, před nástupem agónie. Důvodem tohoto jevu je to, že metabolické procesy jsou postupně inhibovány, v těle se začíná snižovat potřeba produkovaného kyslíku. Pokud má pacient rakovinu plic, pak pokud je v tomto orgánu tekutina, mohou být během výdechu a inhalace pozorovány různé zvuky. Během této doby života se doporučuje zůstat v blízkosti pacienta, protože může být pozorována střední apnoe.

Když čtvrtý stupeň a přítomnost takového stavu, aby se usnadnilo celkové zdraví, lékař často doporučuje použít kyslíkovou podložku, skrz kterou začne kyslík proudit do tkání plic. Při péči o pacienta s takovým projevem rakoviny se doporučuje pravidelně zvlhčovat ústa a rty čistou vodou.

V případě, že dojde k úmrtí, pak pacient na kůži začne působit kapky studeného potu, kůže zchladne. Ve většině případů je příčinou vzniku klinické smrti v onkologii právě zástava dýchání, během které kyslík přestává proudit do mozkových tkání.

Chtěl psychicky zemřít. Pokud je rakovina třídy 4, pak v tomto období osoba jasně chápe, že smrt je nevyhnutelná. Ve většině případů, v přítomnosti takové nemoci, pacient je již psychicky připraven na blížící se zánik. Žít v této fázi nemoci se stává nesmírně obtížnou, před nástupem stádia utrpení pacient tráví většinu svého času ve snu. Navíc se v tomto stavu často pozoruje apatie vůči všemu a odtržení.

Často je čtvrtý stupeň rakoviny doprovázen bezduchým stavem a psychózou. Člověk, který žil svůj život, se může v tomto období velmi změnit. Příbuzní musí být připraveni na velké potíže. Musíte také pochopit, že v přítomnosti poslední fáze rakoviny má člověk silnou bolest.

Pokud je rakovina v poslední fázi, člověk zažije nejsilnější bolestivé pocity. V tomto případě mohou lékaři předepsat injekce morfinu, které mohou dočasně zmírnit stav.

Když zůstane žít několik dní, léky proti bolesti již nemusí poskytovat požadovaný výsledek. Odstranění bolesti se stává nemožné.

Pacient s rakovinným stadiem 4 potřebuje vytvořit ideální podmínky pro poslední den pobytu. Můžete zapnout relaxační klidnou melodii, mluvit o minulém životě, číst jeho oblíbené knihy. Hlavní věc v tomto případě je, aby bylo jasné, že osoba, která ho miluje, zůstanete s ním až do poslední minuty života.

Otázka: kolik lidí žije s rakovinou fáze 4 je obtížné dát jednoznačnou odpověď, často je toto období jen několik měsíců. Pokud byl pacientovi diagnostikována poslední etapa onkologie, doporučuje se vynaložit maximální úsilí, aby poslední dny jeho života byly nejlepší, prošli v klidném domácím prostředí, obklopeni lidmi blízkými a drahými mu. Postarejte se o své zdraví, nedovolte rozvoj stadia 4 rakoviny.

Obecné rysy stadia 4 rakoviny s předpovědi přežití

Jakékoliv onkologické onemocnění ve čtvrtém stadiu vývoje je již nevratným a nekontrolovaným procesem agresivního šíření rakovinných buněk v celém těle. Poslední stadium rakoviny je poznamenáno poškozením těsně umístěných orgánů, tkání, jakož i tvorbou metastatických nádorových ložisek ve vzdálených koutech těla. Proto, aby se vyloučily, pokud je to možné, negativní symptomy nemoci a zlepšila se kvalita života pacienta s rakovinou, je nutné vědět, co je společné pro všechny stadia karcinomu a kolik pacientů s ním žije.

Obecné příznaky u všech nádorů ve 4. stádiu

Trvalý trend posledních let pouze ukazuje na nárůst pozdní léčby pacientů se zhoubnými nádory. Nedokonalost systému klinického vyšetření a frivolní přístup k vlastnímu zdraví, stejně jako ignorování počátečních příznaků patologie, vede pacienta, který požádal o jakékoli onemocnění při prvním diagnostickém vyšetření, aby zjistil poslední fázi rakoviny.

Symptomy jednoho nebo jiného typu rakoviny u pacientů s rakovinou stadia 4 závisí na velikosti tumoru, přítomnosti metastatických ložisek, procentu klíčení maligních buněk v tkáních a orgánech lidského těla.

Časté příznaky rakoviny čtvrtého stupně jsou nejčastěji:

 • Pocit příliš unavený a unavený;
 • Snížená chuť k jídlu;
 • Přerušované dýchání s dechem;
 • Ztráta hmotnosti, vyčerpání;
 • Nevolnost a zvracení;
 • Žloutnutí

Samozřejmě, že jakákoli rakovina stadia 4 má své vlastní individuální symptomy, s kostními metastázami - bolestí končetin a náchylností ke zlomeninám, s nádorem v mozku - bolestí hlavy, ztrátou koordinace, křečemi, v plicích až po dušnost, v játrech až po vzrůst v játrech. velikost žaludku a žloutenky a. atd.

Jakékoliv projevy běžných příznaků rakoviny uvedených ve výše uvedeném seznamu by však měly být alarmující a vyžadují včasnou pomoc.

Průměrná délka života u karcinomu 4. stupně

Kolik lidí žije s rakovinou, když běží stadium onemocnění 4? Existuje pouze přibližná odpověď na tuto otázku, podle lékařských statistik ne více než 5 let. Různé faktory, které zvyšují nebo snižují život, však mohou ovlivnit délku života v popsaném stadiu onemocnění.

Hlavní faktory ovlivňující počet let přidělených pacientovi, jehož stupeň 4 rakoviny je:

 • Lokalizace nádoru. Pokud je pacient diagnostikován - čtvrté stadium rakoviny, nejnebezpečnějšími typy zhoubných novotvarů budou následující nádory:
  • Žaludek, kdy stupeň přežití může být 15-20%;
  • Játra s příznivým výsledkem překračují pětileté období, pouze 6% pacientů s rakovinou;
  • Světlo, když se procento 5letého přežití pohybuje v rozmezí 10%;
  • Střeva, s onkologií, která žije asi pět let, může jen asi 5% pacientů s popsaným onemocněním lidí.

Zhoubné novotvary prostaty a prsních žláz, i když je rakovina stadia 4, s vysoce kvalitní léčbou v důsledku dobré prognózy;

 • Účinnost samotné léčby předepsané lékařem;
 • Psychologický postoj pacienta - zůstat v řadách a bojovat o život. Kolik toho zbývá žít v tomto případě je na pacientovi, protože s pozitivním přístupem jsou všechny zdroje těla využívány k boji proti rakovině;
 • Zdraví a zdraví pacienta, jakož i stav jeho imunitního systému;
 • Současná onemocnění;
 • Přítomnost a umístění metastáz.

Zdravotní stav může zhoršit více metastáz, například jejich přítomnost v mozku může člověka zničit během několika málo desítek dní. Sekundární rakovina v játrech umožní člověku žít krátkou dobu šesti měsíců. Poslední a pokročilé stadium rakoviny v přítomnosti metastatických ložisek v plicích umožní člověku zůstat naživu ne déle než 3 roky.

Proto s otázkou, jak a kolik pacientů s rakovinou žije, je vhodnější poradit se s odborníkem. Ačkoli se to stává, že pacienti s onkologií jsou léčeni, podstoupí rehabilitaci a poté zemřou na zcela jinou nemoc.

Hlavní metody léčby rakoviny ve stadiu 4

Mnoho typů rakoviny v poslední fázi vývoje je určeno určitými metodami léčby zaměřenými na dočasnou úlevu od symptomů a stavu pacienta. Hlavní úkoly, které si onkolog nastavuje, jsou:

 • Omezení progrese neoplasie;
 • Snížený růst a dělení rakovinných buněk;
 • Zachování všech tělesných funkcí;
 • Preventivní opatření k prevenci vzniku komplikací, jako je tromboembolie, srdeční infarkt, mrtvice.

Hlavní metody léčby rakoviny v této fázi jsou:

 • Usnadnění stavu chirurgického zákroku;
 • Chemoterapie;
 • Radiační terapie;
 • Hormonální a imunitní terapie.

Popsané metody se používají v závislosti na důkazech jako komplexu. Tak to je odděleně.

Běžné známky hrozící smrti

Časté příznaky blížící se smrti jakéhokoliv typu rakoviny stadia 4 jsou:

 • Snížení pacientovy potřeby potravy nebo její úplné odmítnutí;
 • Charakteristickým poklesem frekvence a hloubky dýchání jsou inhalační a výdechové zvuky, což naznačuje, že plíce jsou plné tekutiny;
 • Pocit vědomí blížící se smrti. Čím blíže je stadium utrpení, tím více je pacient v ospalém stavu, v zapomnění. Navíc tito pacienti často podléhají apatickému stavu a určitému odstupu. Pacienti s labilní psychikou jsou náchylní k psychóze a bezvědomí.

Budeme velmi vděční, pokud budete hodnotit a sdílet je na sociálních sítích.

Průměrná délka života ve stadiu 4 rakoviny s metastázami

Rakovina sama o sobě je poněkud nepříjemná nemoc s rizikem života, a je-li rakovina stadia 4 s metastázami, pak i bez toho bych chtěl být nějakým způsobem závislý na zbytcích života. Dnes se podíváme na toto obtížné téma o pacientech s rakovinou ve fázi 4, kdy se proces metastáz zvýšil. Pojďme pochopit, jak žít s rakovinou 4 stádia s metastázami a kolik takových pacientů žije. Pojďme!

Ihned na podporu těchto pacientů bych chtěl říci, že medicína provozuje pouze statistiky. Proto jeho nízké procento v této fázi neříká nic konkrétního pro jednotlivého pacienta. Existují případy, kdy pacient s rakovinou, který již byl poslán domů na „umírání“, se zahojil a žil dlouhý a šťastný život. Byly krátkotrvající, ale příčina smrti nebyla v žádném případě spojena s rakovinou. Co je hlavní v jakékoli obtížné situaci pokračovat v boji a věřit v příznivý výsledek.

Nebudeme trápit čtenáře a okamžitě zveřejníme aktuální pracovní údaje o rakovině a přežití. Připomeňme si, že předpověď přežití je měřena v pětileté míře přežití - procento pacientů, kteří přežili pětiletou hranici po objevení této choroby v nich. Zde jsou statistiky pro některé konkrétní typy:

Pro více informací o každém typu nemoci můžete najít prostřednictvím vyhledávání na našich webových stránkách nebo jednoduše položit otázku v níže uvedených komentářích.

Obecné informace

Každý případ je jedinečný, stejně jako samotná choroba. Výše jsme již zcela odhalili hlavní téma tématu a zde se opět jen ponoříme do hlavních problémů a rysů spojených s nemocí.

Dosud není věda známa přesnými příčinami vzniku onemocnění. Existuje několik teorií na toto téma, ale to, co zůstává neotřesitelné, je, že lékaři identifikují hlavní rizikové faktory, které ovlivňují vzhled onemocnění. Zde jsou některé z nich:

 • Dědičnost - pokud jste měli ve své rodině lidi s rakovinou, jste automaticky ohroženi.
 • Kouření a alkohol - špatné návyky vždy držet krok s nemocemi, a to zejména rakoviny.
 • Vnější prostředí je prostě radiační pozadí a ekologie životního prostředí, prostředí na pracovišti (např. Škodlivé chemické a radiační působení) a také časté vystavení ultrafialovému záření (amatéry na opalování a solária).

Tyto tři hlavní faktory se objevují u všech onkologických onemocnění, což znamená, že ovlivňují mutaci buněk v maligních. Jejich kontrolou můžete organizovat kompetentní prevenci. Ale náš článek o tom není.

Fáze

Než budeme pokračovat v naší čtvrté etapě, předběžně krátce napíšeme každou etapu zvlášť. Celkem se rozlišují čtyři stadia rakoviny, kde je stadium 4 posledním stupněm.

 • Stupeň 1 - nádor je lokalizován pouze na orgánu. Je stále malý, neměl čas jednat na sousedních tkáních a neměnil lymfatické uzliny. Léčba zde v téměř 100% případů probíhá příznivě a umožňuje vám zbavit se nemoci.
 • Fáze 2 - nádor roste, ale ještě ne tak život ohrožující. Možné první lokální metastázy.
 • Etapa 3 - Na rozdíl od stadia 2 ovlivňuje tento typ tumoru lymfatický systém a orgány a tkáně nejblíže k lézi.
 • Fáze 4 - nejpokročilejší stadium s velkým množstvím vzdálených metastáz. Léčba v této fázi je obvykle bezvýznamná a lékaři provádějí pouze paliativní léčbu zaměřenou na všeobecné zmírnění stavu pacienta.

A zdá se, že není nic jednoduššího než zahájit léčbu okamžitě ve fázi 1. Nemoc je však zpravidla velmi utajená, protože není náhodou, že je charakterizována dočasným „vypnutím“ imunitního systému v boji s postiženými buňkami a první příznaky se objevují mnohem později. Připomeňme, že v normálním stavu naše imunita aktivně bojuje proti jakýmkoli změnám v těle a proces vzniku zhoubného novotvaru je spojen s průnikem mezery v naší ochraně.

Zvláště tvrdá nemoc je dána pro mladé. I bez toho je včasná péče děsivá a dokonce i rychlý metabolismus přispívá k šíření nemoci. Velmi často pro ně onemocnění neskončí příznivým výsledkem. Ale nevzdávej se! Žádný lékař vám neřekne, kolik zbývá žít, protože i ty nejobtížnější případy někdy končí zázračným uzdravením. My, stejně jako lidé v okolotematiki, se osobně setkali s takovými projevy. Tak bojuj a jdi do konce!

Léčba

Ve 4. etapě se zřídka používají klasické radikální metody léčby - chirurgie, ozařování a chemoterapie. Obvykle jsou akce paliativní, aby se snížila bolest pacienta.

Dopad na délku života

Nyní se podívejme na to, co přesně ovlivňuje délku života. Koneckonců, fáze 4 není vždy stejná.

 1. Nejdůležitější ukazatel - lokalizace nádoru. Nahoře jste již viděli seznam specifických typů onkologie a jejich procento pětiletého přežití. Důležitá je však nejen lokalizace, ale také forma perkolace - tak na rakovinu slinivky břišní záleží na ní.
 2. Léčba. Léčba může záviset nejen na ošetřujícím onkologu (i když nejsou všemocní v boji proti tomuto onemocnění, neměli byste je soudit), ale také na zásobování kliniky nezbytným vybavením a léky, a co je nejdůležitější - osobní vstřebávání léčby tělem. Koneckonců, stejné zacházení ovlivňuje každého naprosto odlišným způsobem.
 3. Vnitřní postoj. Myslel, že na tom nezáleží a jsou již připraveni zemřít? Nic nevyjde, až přijde váš čas, budete muset v této těžké válce bojovat a postupovat kupředu. Osvědčený placebový efekt může pomoci, takže je velmi důležité naladit pacienta na požadovanou vlnu a motivovat k poslednímu dechu. S takovým bojovým duchem lze snadno překonat všechny nemoci.
 4. Obecné zdraví, nemoci a imunita organismu. Je to také důležitý faktor, protože onkologické onemocnění bere tolik energie, že musíte z těla vytlačit celý dostupný zdroj. A o imunitě není co říct - je to on, kdo by měl tělu pomoci, aby dokončil špatné buňky a byl úplně vyléčen. Pokud bylo všechno zpočátku špatné, šance na úspěch nejsou vysoké.
 5. Metastázy - rakovina čtvrtého stupně je zvýrazněna širokou metastatickou lézí. A to, vezměte v úvahu stejnou rakovinu, která je opět předmětem nadřazených kritérií. A znovu se stává důležitým tam, kde se nacházejí, protože na tom závisí úspěch všeobecného léčení organismu. Existují tedy přibližné doby života orgánů postižených metastázami: mozek - 2 týdny, játra - 6 měsíců, plíce - 3 roky. Ale pamatujte si, že to vše jsou průměrná čísla a mohou se odchylovat směrem dolů i dolů.

Může být rakovina vyléčena ve stadiu 4?

Pokud je velmi krátká - pravděpodobnost vyléčení je velmi malá, ale stále je léčena. Vítězní lidé s rakovinou prostě šli do cíle pro své vlastní, své blízké a byli schopni vyhrát tuto válku. Nevzdávej se a ty! Průměrná délka života u lidí je krátká a s tímto onemocněním se začnou stahovat období. Tak spěchejte, nic se ještě neztratilo.

Čtvrtá etapa s metastázami je velmi obtížným onemocněním nejen pro pacienta, ale i pro jeho příbuzné a lékaře. Je velmi důležité nejprve připravit příznivé léčebné prostředí, aby se maximalizovala šance na vyléčení. A pamatujte si, že se dějí zázraky, a to i v poslední fázi nejsložitější rakoviny.

Jaké jsou životní projekce pro stadium rakoviny 4?

Dnes je rakovina jednou z nejhorších nemocí. Většina pacientů spadá do skutečné paniky, pokud lékaři zjistí, že mají toto onemocnění. Dříve nebo později přichází čas, kdy každý pacient s rakovinou chce vědět, jaká je prognóza pro jeho případ.

Bohužel, přesná odpověď nebude nikdy známa žádnému pacientovi, a to není proto, že by lékaři skrývali pravdu. Faktem je, že každý případ je individuální a každý má šanci přežít i v posledním stadiu rakoviny s metastázami. Míra přežití je ovlivněna velkým počtem jednotlivých faktorů. Často se stává, že pacient trpící touto hroznou nemocí vůbec neumírá z rakoviny.

Dnes, medicína nám může dát jen suché statistiky, které nemohou říct jistě, zda konkrétní pacient přežije. Rakovina prostaty je jedním z mála případů, kdy člověk přežije ve 30% případů.

Pokud je v prsu lokalizován zhoubný novotvar, tento indikátor se stává polovičním. Nejnebezpečnější jsou zhoubné nádory jater a plic. V prvním případě je procento přežití pouze 6 a ve druhé - 10.

Obecné informace

Existuje několik faktorů, na jejichž základě lze v poslední fázi s metastázami vybudovat alespoň některé předpoklady o očekávané délce života osoby s maligním novotvarem. Je důležité vědět, že v každé fázi bude míra přežití odlišná. Popisujeme je podrobněji, takže máte možnost přibližně diagnostikovat nemoc:

 1. v první fázi začíná na orgán působit atypická buňka, která právě začíná být zhoubným nádorem. Zde leží jeden z smrtelných nebezpečí této nemoci. Faktem je, že první stadium zhoubného novotvaru se prakticky neprojevuje jako symptomy, proto pacienti zřídka chodí do zdravotnického zařízení za účelem diagnostiky. Rakovina prvního stupně je zpravidla diagnostikována náhodou během všeobecného vyšetření. Prognóza je v tomto případě nejpříznivější. Míra přežití bývá 100%;
 2. druhá etapa se vyznačuje větším růstem než první. Nádor je stále funkční a pacient má větší šanci na úspěšný výsledek;
 3. ve třetí fázi se objeví první metastázy. Oni nesou obrovskou hrozbu, jak oni mohou nastat dokonce ve vzdálených orgánech, pohybovat se přes krev, lymph nebo mezi blízko rozmístěnými orgány přes atypické buňky. I ve třetí fázi má pacient stále dobré šance na zotavení;
 4. Čtvrtý stupeň rakoviny je charakterizován výskytem velkého množství vzdálených metastáz, širokého poškození tkáně a nejsilnějších symptomů, které významně zhoršují kvalitu života. Bohužel v Rusku jsou lidé s takovou diagnózou považováni za beznadějní a nabízejí léčbu, která prodlužuje život a zlepšuje její kvalitu.

Průběh onemocnění a rychlost jeho vývoje se velmi liší v závislosti na umístění nádoru, počtu a umístění sekundárních útvarů. Je třeba poznamenat, že délka života mladých lidí s takovou diagnózou bude nižší než u starších lidí.

Faktem je, že metabolické procesy a metabolismus v prvním případě jsou urychleny, což přispívá k rychlému šíření nemoci.

Faktory ovlivňující délku života

Jak bylo uvedeno výše, medicína identifikuje několik faktorů, které ovlivňují délku života pacienta a jeho kvalitu. Většinu z nich může kvalifikovat pouze zkušený odborník. Jedním příkladem by mohla být lokalizace metastáz:

 • pokud jsou metastázy v plicích, pak pacient bude žít asi tři roky;
 • lokalizace sekundárních zhoubných novotvarů v játrech indikuje délku života asi šest měsíců;
 • novotvary lokalizované v mozku mohou zabít člověka během několika týdnů.

Níže uvádíme několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu při posuzování očekávané délky života:

 1. lokalizace rakoviny;
 2. věk a pohlaví pacienta;
 3. psychologický stav pacienta;
 4. zdraví;
 5. stav imunitního systému;
 6. onemocnění;
 7. špatné návyky.

Zhoubné novotvary mohou také ovlivnit orgány tak, aby jednoduše odmítly. Proto by pro každou osobu měla být jejich vlastní předpověď.