Posílení cévního vzoru na rentgenovém snímku

Příznaky

X-ray hrudníku je standardní postup, který se provádí každoročně k detekci patologických změn v plicích a v srdci v rané fázi. Pomocí této diagnostické metody můžete vidět první příznaky takových závažných onemocnění, jako je tuberkulóza, pneumonie a onkologie. Posílení vzoru plic na fluorografii často zmatí radiologa, protože takový výsledek ne vždy ukazuje přítomnost vážné nemoci.

Co to znamená

Pod pojmem „vzor plic“ se rozumí zobrazení sítě cév, která prochází plicní tkání. Obraz zdravého člověka je jasněji viditelná cévní síť v kořenech, protože v této části jsou největší plavidla. Čím blíže k okraji plicních polí, tím bledší je obraz - cévní systém plic na periferii není jasně viditelný. Na radiologickém snímku lze pozorovat takové odchylky, jako je zpevnění nebo deformace plicního tažení.

Normálně skenování pomocí fluorografie vypadá takto:

 • jasnost obrazu levého a pravého plic by měla být stejná;
 • větve plavidel na obrázku by měly být rovné;
 • celkový pohled na obraz by měl připomínat motýla s obrysem, větvení nádob by mělo být ve tvaru ventilátoru a dokonce;
 • intenzita zobrazování cév se snižuje z kořenů plic na periferii a stíny končí přibližně ve vzdálenosti 1/3 od vnějších hran hrudníku;
 • tloušťka cév v rentgenové fotografii by se měla rovnoměrně snižovat od kořenů plicního systému k periferii;
 • cévní mřížka by neměla být vidět lépe než stín žeber.

Vzor plic je tvořen arteriální sítí, která sahá od plicního kořene. Zdravý broncho-plicní systém je síť cév, která se rovnoměrně zužuje z kořenové zóny do vnějších obrysů plic.

Co znamená zlepšení vzoru na rentgenovém snímku

Posílení vzoru plic je jasným obrazem cév po celém povrchu plic a jejich kořenech. Obraz jasně ukazuje vzor horních a dolních laloků plic. To může naznačovat průběh těchto patologických procesů:

 • tuberkulóza;
 • onkologické neoplazmy;
 • pneumonie;
 • onemocnění srdce (vrozené nebo získané);
 • akutní, obstrukční a chronickou bronchitidu;
 • plicní edém;
 • některé nemoci z povolání - silikóza, pneumokonióza.

V závislosti na typu a rozsahu patologického procesu může být zlepšení lokální a difúzní. Taková onemocnění jako fokální pneumonie, maligní novotvary jsou zobrazeny na obrázku jako jedno nebo několik ložisek zánětu. S takovými procesy se model zlepšuje právě v oblastech, kde se vyvíjí patologie. To se nazývá lokální zlepšení plic.

Pokud se v plicích odehrává rozsáhlý patologický proces, vzor je zesílen podél celého povrchu bronchopulmonálního stromu, od kořenů až po vnější hranice a na periferii. Difuzní zesílení plicního vzoru na obrázku může indikovat přítomnost takových nemocí jako je mílová tuberkulóza, lobarová pneumonie, chronická a obstrukční bronchitida.

Důvody pro posílení obrazu při zkoumání zdravého člověka

Plicní kresba může být posílena a mimo nemoc. Stává se, že odchylky jsou viditelné pouze na rentgenovém snímku, ale člověk necítí žádné doprovodné příznaky. V tomto případě se zvýšené zobrazení krevních cév v kořenových zónách nepovažuje za známku jakékoli nemoci. Jasnost zobrazení cévní mřížky lze zvýšit z následujících důvodů:

 • přirozené změny v lidském těle související s věkem. Důvodem zvýšení vzoru může být zvýšený krevní tlak, příjem vazodilatačních látek atd.;
 • nedávno převedli bronchopulmonální onemocnění. Nádoby v bazálních zónách plic mohou být jasně zobrazeny na obrázku, pokud osoba nedávno onemocněla bronchitidou, pohrudnice nebo dokonce běžným SARS;
 • jednotlivé rysy struktury cévní sítě bronchopulmonálního stromu.

Když má člověk v poslední době nachlazení, zbytkový kašel může způsobit mírný zánět průdušek. Někdy je to zobrazeno na rentgenovém snímku jako posílení bazálního plicního vzoru. To neznamená žádné závažné onemocnění a nevyžaduje důkladnou diagnózu. Stačí navštívit lékaře, aby pečlivě naslouchal plicům a eliminoval sípání, a pak léčil onemocnění předepsanými léky.

Deformace plicního vzoru

Posílení zobrazení plicních cévních cév vždy neznamená přítomnost nějaké nebezpečné nemoci, stejně jako deformaci plicního vzoru na fluorografii. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma abnormalitami v rentgenovém snímku?

 1. Se zlepšeným vzorem dochází pouze ke zvýšení jasnosti zobrazení cévní mřížky na periferii a v kořenové zóně plic, ale větve cév jsou přímé a správné.
 2. S deformací plicního vzoru jsou viditelné změny přirozeného umístění jeho prvků a jejich obrysy.

Na obrázku s deformovaným vzorem jsou pozorovány nerovnoměrné stíny a okraje cév, v různých zónách se jejich obrysy mohou měnit a rozšiřovat z kořenů na okraj.

Stejně jako v případě zesílení může být deformace stanovena v oddělených zónách a může se šířit po celém povrchu plicních polí:

 • místní změny v obrysech a expanzi krevních cév nejčastěji hovoří o nedávno odloženém zánětlivém procesu;
 • nerovnoměrné obrysy cévních větví na velké vzdálenosti jsou pozorovány v difúzních (rozsáhlých) patologických procesech.

Posílení nebo deformace cévního vzoru na fluorografii po bronchitidě, pneumonii nebo ARVI není pozorována průběžně. Tento jev obvykle zmizí během několika týdnů po plném zotavení.

Související příznaky a další vyšetření

U difuzních plicních lézí, které jsou pozorovány na fluoroskopickém snímku, jsou obvykle spojeny příznaky onemocnění ve formě některého z těchto příznaků:

 • zvýšená na nízkou hladinu horečky;
 • propuštění hnisavého nebo krvavého sputa;
 • těžké dýchání;
 • záchvaty astmatu;
 • bolest v srdci;
 • vysoký krevní tlak;
 • vzácný nebo zhoršený kašel.

Pokud je rentgenový snímek pozorován k posílení vzoru na velkých plochách cévní mřížky, pacient je poslán k vyšetření. Obvykle se věnuje analýze sputa, krve a moči, EKG a opakovanému rentgenovému vyšetření.

Pokud nejsou pozorovány žádné další stížnosti a symptomy, s výjimkou zesílení cévní mřížky v obraze, lékař posoudí proveditelnost dalšího vyšetření. Pokud existují malé lokální odchylky ve formě vaskulární dilatace v kořenové zóně nebo deformace kontur vaskulární síťoviny u kuřáků, může plicní lékař nařídit opakované rentgenové vyšetření nebo to považovat za normální dočasné nebo věkově související změny v plicní struktuře.

Posílení plicního vzoru na rentgenovém snímku neznamená vždy přítomnost zdravotních problémů. Někdy jsou cévy rozšířeny v důsledku odloženého zánětlivého procesu. Pokud jsou na snímku pozorovány rozsáhlé deformace, je pacient poslán k dalšímu vyšetření, aby určil příčinu této odchylky.

Zesílení plicního vzoru v dolních plicích, které to bylo

Fluorografie a radiografie

Při periodickém pozorování rentgenového vyšetření hrudníku nebo fluorografie v popisu může dojít k zesílení (nebo deformaci) plicního vzoru. Tento příznak je popisný. Lékař, který učinil podobný závěr, uvádí odchylku rentgenového snímku od normy.

Klinický význam zjištěného zvýšení plicního vzoru závisí na pacientových potížích, na údajích z průzkumu a vyšetření, na výsledcích dalších vyšetření. Tato změna rentgenu odráží nemoc srdce, plic a průdušek jiné povahy. V některých situacích, posilování plicního vzoru obecně neznamená žádné onemocnění.

1 Tvorba plicního vzoru

Princip rentgenové diagnostiky spočívá ve využití schopnosti rentgenového záření proniknout do tkání lidského těla. Při průchodu tkáněmi jsou částečně absorbovány různými strukturami (kosti, chrupavky, tekutiny). Stupeň absorpce paprsků různými tkáněmi je odlišný. Různé orgány lidského těla tvoří „stíny“, jako stíny průsvitných objektů v paprscích slunce.

Snímek je pořízen fixací zbývajícího záření po průchodu tělem na rentgenovém filmu nebo pomocí citlivé obrazovky. Protože se stíny z různých struktur překrývají, interpretace výsledného obrazu vyžaduje zvláštní dovednosti a může se lišit od jednoho lékaře k druhému.

Plicní model je tvořen stínem krevních cév. Prostřednictvím tekutiny (a také krve) jsou rentgenové paprsky špatné. Proto exsudát v pleurální dutině dává velmi intenzivní stín. Na kořenech plicních cév širší, takže celková průhlednost níže. Na periferii jsou plicní pole transparentnější, takže cévy jsou tenčí a celková vzdušnost plic je větší.

Průdušky jsou na rentgenu prakticky nedetekovatelné. Ale se zhuštěním stěn průdušek v důsledku zánětu nebo rozvoje infiltrace kolem nich také dávají stín. Stíny vysoké intenzity se mohou objevit v důsledku zánětu v mezivrstvách pojivové tkáně mezi laloky plic.

Vzor plic je sbírka lineárních stínů, které sahají od kořenů plic k vnějším okrajům plicních polí, rozvětvují se jako kořen nebo koruna stromu. Tyto stíny jsou obvykle tvořeny krevními cévami a v patologii zesílenými průduškami a zhutněnými nebo infiltrovanými vrstvami pojivové tkáně mezi laloky plic.

Co to znamená ztmavnutí v plicích na rentgenovém snímku

2 Jak vypadá vzor plic?

Než budeme mluvit o patologii, stojí za to se seznámit s tím, co by měl být normální pulmonální model. Aby nedošlo k závěru, že jeden lékař považuje kresbu za zesílenou, a druhý ne, musí existovat obecná hodnotící kritéria. Normální plicní model je rozpoznán při splnění následujících podmínek:

 1. 1. Stíny přecházejí z kořene na okraj a končí ve vzdálenosti přibližně 1/3 od vnějších obrysů hrudníku. To znamená, že okraj plicních polí by neměl mít významný počet prvků plicního vzoru.
 2. 2. Stíny z plavidel (prvky plicního vzoru) by měly být relativně rovné v oblastech před a po jejich dělení (pokud jsou plavidla velkého kalibru rozdělena na plavidla malého kalibru).
 3. 3. Průměr cév (šířka stínů) by měl být rovnoměrně zmenšen od středu k obvodu, díky čemuž je intenzita stínů v kořenech větší než na okraji.
 4. 4. Celkový obraz by se měl podobat motýlovi v jeho obrysu.
 5. 5. Intenzita prvků plicního vzoru by neměla být vyšší než intenzita stínů žeber a mediastina.
 6. 6. Nasycení stínů by mělo být symetrické vpravo a vlevo na úrovni stejných mezirezortních prostorů.

Samozřejmě, že člověk není stroj, který je vypuštěn z dopravníku. Každý pacient podstupující fluorografii nebo radiografii má své vlastní charakteristiky organismu. Lidé mají různou hmotnost (to ovlivňuje tloušťku stěny hrudníku a stupeň absorpce paprsků), konstituci (hustší nebo tenčí strukturu s normální hmotností), věk (dítě má tenčí strukturu než dospělý) a další rozdíly, které mohou ovlivnit rentgenový obraz. Snímek musí být navíc proveden technicky správně, aby mohl být správně interpretován.

Klasifikace, symptomy a léčba plicní hypertenze

3 Změny v rentgenovém snímku

Pokud se na obrázku plicní obraz nevypadá, že je normální, pak by měl lékař ve vyprávění o svém závěru před vyvodením závěru promyslet, jaké jsou tyto změny. Při popisu rentgenových snímků je závěr o charakteru plicního modelu pouze částí celkového obrazu. A mělo by být hodnoceno ve spojení s ostatními. Typy patologického plicního modelu:

 1. 1. Posilování je, když stíny z cév (a dalších prvků) zasahují dále než 1/3 plicních polí. Mohou dosáhnout hranic hrudníku.
 2. 2. Obohacení. Plicní vzorek je obohacen, pokud je detekováno více stínů na jednotku obrazové plochy, než je obvyklé. V těchto situacích je někdy popsáno zesílení vzoru (pokud se současně projeví známky poklesu vzdušnosti plic).
 3. 3. Těžký. Jedná se o zvýšení intenzity stínů, zejména kmenů, jejich expanze (kořenový odpor). Někdy naopak zmizí normální pokles průměru od středu k periferii a plicní vzor vypadá jako hrubé linie.
 4. 4. Mřížka a síťovina - průsečík lineárních stínů s tvorbou obrazu mřížky nebo více hrubě jako voštiny.
 5. 5. Oslabení a zředění - stíny z cév jsou tenčí, jsou menší vzhledem ke zvýšené průhlednosti plic.
 6. 6. Deformace - stíny jdou v netypickém směru, „se zlomí“, jak to bylo.
 7. 7. Nedostatek plicního vzoru v jednom z oddělení.

Plíce se mohou lokálně měnit - v některých oblastech plicních polí jsou také změny rozptýlené povahy. Navíc mohou být kombinovány s dalšími projevy patologie (fokální a infiltrativní stíny, dutiny, přítomnost tekutiny v dolních částech, expanze a deformace hrudníku a další).

Izolovaná amplifikace plicního vzoru je poměrně vzácná. Není-li v průběhu vyšetření stanovena čas od času (jako znak osoby nebo výsledku nemoci), pak při absenci stížností a předpokladů onemocnění (kouření) není vyloučena možnost nesprávné interpretace obrazu.

Plicní tuberkuloma: symptomy a léčba onemocnění

4 Hlavní nemoci

Protože cévy a průdušky s okolní pojivovou tkání se podílejí na tvorbě stínů, změna vzoru je téměř vždy spojena s patologií dýchacích a kardiovaskulárních systémů. Mohou to být následující choroby:

 1. 1. Chronická bronchitida (včetně bronchitidy kuřáků) - plicní model napříč všemi poli (difuzně) je posílen, někdy tyazh, deformován v daleko pokročilejších stadiích.
 2. 2. Zápal plic - v počátečním stádiu a poprvé po uzdravení, kdy ještě nedochází k infiltraci, nebo již je plicní model lokálně zesílen.
 3. 3. ARI s bronchiálními lézemi, stejně jako izolovaná akutní bronchitida - je určena zvýšeným pulmonálním vzorem, zejména v kořenové zóně.
 4. 4. Srdeční vady způsobující stagnaci krve v plicním oběhu, srdeční selhání způsobené jinými příčinami. Zesílení a obohacení plicního vzoru se vytváří v důsledku velkého množství cév. Je výraznější v dolních úsecích. Někdy v kombinaci s výskytem tekutiny v pleurálních dutinách.
 5. 5. Chronická obstrukční plicní choroba, bronchiální astma. Určeno také difuzní amplifikací, těžkostí plicního vzoru. Pokud se vyvíjí plicní emfyzém, je tento údaj naopak vyčerpán. To je způsobeno přetažením plic, a tím i zvýšením vzdušnosti plic. U emfyzému je hrudník ve tvaru hlavně nafouknutý.
 6. 6. Silikóza, sarkoidóza a jiná podobná onemocnění plic. Obraz je zesílen v počátečních fázích, později se stává hrubým, stává se těžkým, získává retikulární a později buněčnou strukturu. Mohou být detekovány nodulární stíny.
 7. 7. Tuberkulóza. Plíce se obvykle mění lokálně - u lézí se hrubě deformuje. Vzhledem k tomu, že tuberkulóza je často kombinována s chronickou bronchitidou a obstrukčním onemocněním, lokální změny jsou kombinovány s difúzní amplifikací.
 8. 8. Rakovina plic je zřídka doprovázena změnou plicního vzoru, je určeno pouze zaostření nebo infiltrace. Charakteristickým rysem fokálních stínů při rakovině plic je přítomnost „cesty ke kořeni“ - hrubého kordu spojujícího nádor a kořen plic. Takto se projevuje šíření rakovinných buněk z primární léze do intrathorakálních lymfatických uzlin lymfatickými cévami.
 9. 9. Nedostatek části plic po resekci - kresba je ztenčena a oslabena v důsledku natažení zbývajících částí.
 10. 10. Pneumothorax - v oblastech, kde se hromadí vzduch, neexistuje pulmonální model.

Je třeba mít na paměti, že radiolog nedělá diagnózu, i když na základě své zkušenosti předpokládá, jaký druh onemocnění způsobuje změny. Jeho povinností je kvalitativně popsat, co viděl na obrázcích.

To je způsobeno tím, že radiolog nevidí pacienta (laboratorní technik obvykle fotografuje). V případě potřeby se seznámí s historií nemoci, ale to není vždy dostačující. K odůvodnění diagnózy je třeba zkombinovat všechna data (stížnosti, anamnéza, inspekční údaje, výsledky rentgenových a jiných vyšetření) na ošetřujícího lékaře.

5 Špatné možnosti interpretace

Mezi výše uvedenými chorobami je většina z nich poměrně vážná. Ano, a dostat se do popisu jeho rentgenového vyšetření závěru patologie je vždy nepříjemné. Ale to není vždy špatné. Některé stavy doprovázené vzestupem plicního modelu jsou zcela neškodné - stejné akutní respirační onemocnění nebo akutní bronchitida a vyskytují se nejčastěji.

Kromě toho existuje celá řada situací, kdy byl závěr o zlepšení plicního vzoru proveden chybně a při opakovaném zkoumání je vyvrácen. Faktem je, že obrázek lze správně popsat pouze tehdy, když je vyroben s vysokou kvalitou. To znamená, že pacient je nastaven přímo před obrazovku, velikost fotografického papíru postačuje k vytvoření této osoby a samotný obraz má normální tuhost.

Závažnost obrazu je určena tím, zda je zvolená intenzita rentgenového paprsku stejná jako stav pacienta. Pokud je paprsek silnější, než je nutné, „prorazí“ tkáně těla a stíny se projeví slabší intenzitou. Naopak „měkký“ obraz byl proveden s nedostatečnou intenzitou záření a objevují se i ty útvary, které nejsou na rentgenových snímcích obvykle viditelné. Pokud je tento závěr učiněn bez zohlednění tohoto faktoru, pak v „měkkém“ obraze je vidět zlepšený plicní vzor, ​​i když je obraz ve vysoké kvalitě normální.

Jiná situace, ve které dochází k chybnému závěru o zlepšení a obohacení plicního vzoru, je, když není obraz pořízen ve výšce vdechnutí. Pokud nejsou plíce dostatečně narovnané, je jejich vzdušnost nižší. A plicní vzor zhušťuje a posiluje, zejména v bazálních oblastech. Takový výklad je však nesprávný, protože závěr o takovém obrazu nelze vůbec provést.

Další případ nesprávné interpretace - pokud byl snímek pořízen s nesprávným stagingem pacienta - jedno rameno blíž k obrazovce, druhý dál. Na obrázku se odráží tak, že jedna polovina hrudníku vypadá menší než druhá a v něm se zhušťuje a zpevňuje plicní vzorek. Někdy je podobný vzor pozorován u pacientů s těžkou skoliózou nebo jinými deformacemi hrudníku. Není-li tomu věnovat pozornost, je možné učinit chybný závěr o posílení plicního vzoru na rentgenovém snímku.

Podle „oříznutých“ obrazů, které nespadají do obrazu části plicních polí, je také možné vyvodit závěr o posílení plicního vzoru. A když je popisujete, můžete přeskočit jakoukoliv patologii, pokud byl stín mimo obraz.

Pokud je lékař nucen popsat snímky s nízkou kvalitou, měl by to uvést. Například „záběr zvýšené tuhosti“ nebo „nastavení pacienta je špatné“. Ale pokud to není vzato v úvahu, jsou možné situace nadměrné diagnózy - když lékař vidí ty změny, které neexistují.

Všechny výše uvedené skutečnosti by měly opět potvrdit, že jsou proto požadovány všechny další vyšetření, protože jsou určeny k doplnění klinického obrazu. Pokud je výsledek vyšetření v rozporu se symptomy a výsledky jiných testů, pak je povinností ošetřujícího lékaře najít vysvětlení. Uznává se buď hodnota takového závěru a pacientovi jsou přiřazena další objasňující vyšetření (onemocnění ve velmi počáteční fázi a změny v plicích). Za nesprávný se považuje buď závěr o zlepšení plicního vzoru, který je potvrzen opakovaným vyšetřením.

Fluorografie se doporučuje pořádat každoročně za účelem zjištění a prevence onemocnění dýchacích cest. Lékař-radiolog často zjistí v pacientovi určité změny, které jsou popsány v lékařské zprávě s výrazem „posílení plicního vzoru“. Co to znamená, že pulmonální obraz na snímku je vylepšen? To může znamenat mírnou malátnost, stejně jako vážné onemocnění. Pokud však lékař nepředepsal žádnou léčbu, není čeho se bát.

Co je to plicní model a jeho zisk v obraze

Plicní vzor je síť cév, které procházejí tkáněmi tohoto orgánu a vytvářejí charakteristické stíny na obrázku.

Norma je stav, kdy je obraz velmi jasný na kořenech plic a rozbíhá se, jakmile se od nich odkloní. To je vysvětleno zúžením tloušťky cévního lumenu ve směru od středu. V dolní části studijního areálu jsou největší plavidla a číslo je jasně viditelné. Lymfatické uzliny a průdušky v obraze nejsou vizualizovány, ale stěny zanícených průdušek ztenčují a vrhají stín. Podél okraje jsou plicní pole transparentnější, protože cévy jsou tenké a celková vzdušnost orgánu je vyšší. Při zánětu v mezivrstvách mezi laloky plic může dojít k výpadkům vysoké intenzity.

Posílení plicního vzoru je intenzivnějším indikátorem jednotné definice cév a kořenů plic v obraze ve všech částech a podél okraje. Takový symptom stejně označuje dědičná a získaná onemocnění. Vyznačují se hojným prokrvením těla, zánětem stěn cév, lymfatických uzlin, tkání v průduškách (spolu s jejich růstem).

V takovém stavu se průdušky a krevní cévy sbíhají, stáhnou, svíjejí se, cévní stíny se někdy zvyšují a pak se odtrhávají. Lymfatické cévy jsou přerušované přímé stíny.

Pokud je vylepšení vzoru lokalizováno v určité oblasti, znamená to, že zaměření patologie je přesně tam, kde je fixováno. Mohou existovat i jiné důvody: tekutina v dolních částech, poškození hrudníku, maligní nádor.

Situace, kdy je kresba mírně zesílena, jsou velmi vzácné. Obvykle je to důsledek špatných návyků (kouření), nebo byl závěr radiologa učiněn chybně.

Difuzní zesílení je změna struktury plic, která ovlivňuje celé plicní pole a je patologií dýchacího systému.

Difuzní (diseminované) zesílení plicního vzoru na obrázku má tři varianty: ohniskové, ok-nodulární, ok.

Když radiolog říká, že je deformace plic deformována, znamená to, že stíny v obraze jdou v netypickém směru, to znamená, že se „zlomí“.

Deformace plicního modelu je porušením normální struktury a tvaru prvků plic. Změna obrazu v kombinaci s jeho vylepšením se objeví, když lékař dělá takové diagnózy jako chronická bronchitida, tuberkulóza, pneumokonióza, pneumoskleróza.

Plicní model je považován za normální, pokud splňuje následující požadavky:

 • ve tvaru se podobá motýlu;
 • stíny padají od středu k okraji plic a končí na třetině od vnější linie hrudníku. To znamená, že okraj plicních polí nemá převažující objem nad složkami plicního vzoru;
 • stíny z nádob by měly být relativně rovné v oblastech před a po jejich rozdělení na plavidla velkého a malého průměru;
 • šířka stínů z cév by se měla postupně snižovat z kořene na okraj, proto je intenzita stínů ve středu vyšší než podél hrany;
 • definice všech polí na rentgenovém snímku by měla být stejná.

Když je obraz v obraze posílen v kořenových zónách, znamená to změny spojené s věkem, fyziologické rysy organismu a není odchylkou od normy. V této zóně jsou průdušky a několik velkých cév, které přecházejí do menších a mizí podél okraje. Pokud se vyskytnou jakékoli známky respiračních onemocnění (kašel, kongesce hrudníku), pak se nejčastěji objeví zánět průdušek.

V zánětlivých procesech v průduškách je zvýšení vzoru určeno nepřítomností radiografických rozdílů mezi cévami a průduškami, což zvyšuje plochu kořenové oblasti. Příčinou může být fibróza bazálního vlákna.

U těžkých forem patologických stavů dýchacího ústrojí, například pneumonie, chronické bronchitidy, je zpravidla vzor zesílen ze dvou stran.

Jednostranné nebo oboustranné zvýšení plicního vzoru indikuje přítomnost pneumonie, akutní nebo chronické bronchitidy, tuberkulózy, mitrální stenózy, prvního stadia rakoviny.

Příčiny vylepšení vzoru plic na pravé, levé a dolní části

Než bude učiněn závěr o důvodech pro získání vzoru, vždy se zohlední věk pacienta, životní styl a související nemoci.

Posilování plicního vzoru v dolních částech je charakteristické pro segmentální a nižší pneumonii.

Lokální změny jsou sledovány v počátečním stadiu pneumonie, kdy se cévy rozšiřují kolem infiltračního fokusu. Podobný obraz je pozorován podél okraje tuberkulárního konglomerátu. Porucha dolní části endobronchiálního vzdělávání má podobné příznaky, ale obraz je třeba pečlivě analyzovat, jak se tvoří čisté poškození.

Posílení vzoru plic v důsledku intersticiální (infiltrační) složky může být normou pro konkrétního pacienta a nemá smysl se obávat. To je známkou komplikací při léčbě pneumonie. Pokud pacient dlouho kouří, vyvíjí chronické obstrukční plicní onemocnění. V polovině bývalých kuřáků se obnovuje funkce průdušek a onemocnění zmizí. Doporučuje se provést spirografii a domluvit si schůzku s pulmonologem.

Když je vaskulární složka zesílena plicním vzorcem, znamená to také individuální charakteristiky lidské fyziologie. Tam může být zvýšení lymfatických uzlin, ale to může být příznakem jiných onemocnění.

V případě, že je smíšený typ stínového obrazu zvýšen akutním zánětem v případě bronchitidy, pneumonie, rakoviny a bez charakteristických znaků, je nutné po dvou týdnech pořídit druhý snímek a vyloučit onkologii dýchacích cest.

Struktura plicní tkáně může být exprimována v důsledku bronchiální složky během zánětu vnější výstelky průdušek a vyskytuje se na pozadí chronické bronchitidy.

Když to stojí za to znít alarm

Když radiolog usoudí, že "posílení plicních obvodů," nezoufejte. Fluorografie je považována za zkreslenou metodu diagnostiky plicních onemocnění, kde vše závisí na kvalifikaci a zkušenostech specialisty. Proto se vyskytují časté chyby. Ale v případě, že je indikována specifická choroba, například pneumonie, tuberkulóza, neměli byste být s léčbou taženi.

Když se v obraze zvětší obraz kořenové části plic, znamená to zánětlivý proces v průduškách s nachlazením a akutními virovými onemocněními. Při difúzním zesílení se kořeny na některých místech zhutňují.

Fluorografie pomáhá předcházet rozvoji závažných plicních onemocnění, pokud jsou symptomy zjištěny v raných stadiích. Pokud lékař poslal pro další vyšetření, je nemožné odmítnout a zanedbávat léčbu - to je plná komplikací. Podmínka pro dospělého je považována za stav, kdy vzor plic je viditelný ve všech lalocích, cévy nejsou rozšířeny, nejsou tam žádná lokální zatemnění.

Posílení vzoru plic u dítěte

Je to pro rentgenové děti nebezpečné? V některých případech se stále provádí rentgenový snímek dětí mladších patnácti let, protože není možné určit stav dýchacího systému, který je stejně informativní. Pokud je dítě velmi malé, je nutná přítomnost dospělé osoby. Obraz nemusí fungovat, pokud malý pacient křičí, pláče nebo nedrží dech.

Jak plicní model u nemocí

Protože krevní cévy a průdušky s okolní pojivovou tkání se podílejí na tvorbě stínů, změna kontury je téměř vždy spojena s patologiemi dýchacích a kardiovaskulárních systémů.

Patří mezi ně následující onemocnění:

 • chronická bronchitida - plicní kontury v obraze X-ray ve všech polích jsou posíleny, někdy tyazhistye, v pokročilých případech - deformovaný;
 • pneumonie - v počátečním stadiu a poprvé po uzdravení je lokálně zvýšen plicní obraz;
 • respirační onemocnění s lézemi průdušek a akutní bronchitidou - určeno zvýšeným stínovým obrazem, zejména v kořenové zóně;
 • srdeční onemocnění, způsobující stagnaci krve v plicním oběhu, srdeční selhání - zpevnění a obohacení plicního vzoru je způsobeno vaskulární pleteninou v dolních částech;
 • bronchiální astma. Určeno také difuzní amplifikací, těžkostí plicního vzoru. Pokud se vyvíjí plicní emfyzém, vzorek je vyčerpán. To je způsobeno přetažením plic a zvýšením vzdušnosti plic, které jsou zhutněny.

Se sarkoidózou

Radiografické změny v sarkoidóze plic se vyskytují v 90% případů.

Sarkoidóza je rozdělena do pěti fází:

 • 0 - žádné příznaky;
 • 1. - hrudní lymfadenopatie, nezměněný plicní parenchymus;
 • 2. - lymfadenopatie kořenů plic a mediastina v kombinaci se změnami v plicním parenchymu;
 • 3. - dochází ke změně plicního parenchymu, chybí lymfadenopatie kořenů plic a mediastina;
 • 4. - ireverzibilní fibróza plic.

Kromě typických příznaků sarkoidózy existují také destruktivní formy onemocnění, bulózní změny v plicích a náhlé pneumotoraxy.

S emfyzémem

Charakteristické změny na rentgenovém snímku s emfyzémem ve formě zvýšené vzdušnosti plicní tkáně se vyskytují v důsledku dlouhodobého kouření, účinků astmatu průdušek nebo při práci v nebezpečných podmínkách (inhalace prachu).

Membrána padá, pravá kopule je na úrovni krku 10.... 11. žebra. Objeví se intersticiální expanze nebo vyboulení hrudní kosti.

V případě vážného emfyzému se membrána podobá stanu ve tvaru, kroky rostou v důsledku splétání a vystavení membrány žebrům při jejím zploštění.

S tuberkulózou

S tuberkulózou na rentgenu, tam je zvýšená sraženina v postižené oblasti, a obrysy plic se mění místně. Tuberkulóza je často kombinována s chronickou a obstrukční bronchitidou, takže se lokální změny projevují spolu s difúzním zesílením.

Fokální typ tuberkulózy je charakterizován omezeným rozšířením v plicích, absencí komplikací a mírnými symptomy, zatímco infiltrativní tuberkulóza není omezena na specifickou oblast plicní tkáně. Mohou to být malé nebo velké infiltráty pro celý lalok, jedno nebo dvě plíce. Infiltrace je ohniskem zánětu, kolem kterého se aktivně shromažďují lymfocyty a leukocyty.

Pokud lékař řekne, že je váš plicní model zesílen, znamená to, že jste podstoupili fluorografii a radiolog rozluštil obraz a zjistil, že na něm jsou nějaké odchylky od průměrné statistické normy. To však neznamená, že máte závažné onemocnění plic, které vyžaduje okamžitou léčbu. Při absenci jakýchkoli symptomů a stížností vyžadují změny na rentgenovém snímku podrobnější objasnění nebo dynamické pozorování. Lékař může po určité době předepsat opakovaný snímek nebo poslat na další vyšetření.

V navrhovaném materiálu uvažujeme o tom, co to znamená, když je posílen pulmonární model, při jakých onemocněních dochází k difúznímu zvýšení hustoty alveolární tkáně.

Existuje několik typů rentgenového vyšetření plic. Nejběžnější a nejlehčí verze je fluorografie. V současné době je filmová technika postupně nahrazována digitální technikou, která dává pacientovi menší ozáření.

Doporučuje se rentgenové vyšetření orgánů hrudníku, a to alespoň jednou ročně. Jedná se o druh screeningu na tak nebezpečnou a obtížně kontrolovatelnou infekci, jako je tuberkulóza, a screening na rakovinu plic. Ale také mnoho nemocí dýchání, kardiovaskulárního systému, mediastina, systémové patologie může ovlivnit zdraví plic a způsobit abnormality v nich. Například vrozené srdeční onemocnění způsobuje difuzní zlepšení plicního vzoru.

Změny, které ovlivňují celé plicní pole, se nazývají difuzní. Také zdůraznit společné a omezené změny. Omezené - zabírají více než dvě meziprostorové prostory, rozšířené - více než dvě pole.

Plicní vzor není nic jiného než stín sítě malých cév v arteriálních a venózních lůžkách, které jsou viditelné na rentgenovém snímku. Vzhledem k tomu, že cévy od středu k periferii se zmenšují a ztenčují, pak je zpravidla pulmonální vzorek výraznější v kořenové zóně plic, méně výrazný v jejich středních částech a téměř nepostřehnutelný na periferii. Pohybuje se radiálně od kořenů a rovnoměrně klesá na okraj.

Rentgenové snímky hrudníku s tvrdou rentgenovou nebo počítačovou tomografií poskytují maximální informace o oběhovém systému plic. Ani průdušky, ani tvorba lymfatického systému se nepodílí na tvorbě stínu plicního vzoru zdravého člověka - je tvořen pouze cévní složkou. Nádoby žilního a arteriálního spoje, které se v obraze prolínají, jsou vyobrazeny z rentgenového paprsku paprsku - vzájemně se překrývající stíny. Spodní laloky plic jsou masivnější, v nich je více cév, proto v dolních částech je vždy výraznější plicní vzor.

Tři typy difuzních změn plicního modelu

Změny a zlepšení plicního vzoru se vyskytují u vrozených a nabytých onemocnění, která jsou doprovázena zvýšeným zásobováním plicní krví (plicní hypertenze), zánětlivým zesílením cévních stěn, zánětlivými změnami a proliferací pojivové tkáně v průduškách a lymfatických cestách.

V tomto případě se cévy a průdušky přiblíží, vypadají slinovité a scvrklé, cévní stíny jsou pak posíleny, pak přerušeny - změnou osy cévních větví. Lymfatické cévy jsou pozorovány ve formě přerušovaných přímočarých stínů. Díky těsnění jsou anatomické útvary na rentgenovém snímku jasně viditelné. Současně se ve středním a vnějším kosodélníku pozoruje buněčná, jemně krvavá struktura, což ukazuje na přebytek krve do pojivové tkáně, objevují se charakteristické buňky, buňky a smyčky. Současně jsou plicní pole méně transparentní.

Existují tři typy difuzních změn v plicním vzoru na rentgenovém snímku:

Někdy je pro specialistu v oboru radiologie obtížné dešifrovat snímek plic, protože je nutné vzít v úvahu všechny jednotlivé faktory pacienta a správně interpretovat obraz. Ve většině případů však lékař jakékoliv specializace může vidět hrubé změny v obraze, včetně zisku nebo deformace.

Nemoci, při nichž je plicní model na jedné nebo obou stranách zesílen

Lékaři izolují nemoci, u kterých lze plicní model posílit na jedné nebo obou stranách. Patří mezi ně následující typy patologie:

 • izolované nebo kombinované mitrální stenózy;
 • vrozené srdeční vady;
 • akutní nebo chronická bronchitida;
 • pneumonie;
 • plicní edém;
 • tuberkulóza;
 • počáteční stadia rakoviny;
 • Silikotichesky nebo silikotuberkulezny pneumoskleróza.

Pokud je v bazální zóně zesílen pulmonární model, ale nejsou zde žádné další známky onemocnění, pak to není považováno za patologii vyžadující léčbu. Mohou to být individuální nebo věkové charakteristiky. V kořenových zónách jsou velké průdušky a cévy, které se rozvětvují na menší a téměř zmizí na periferii. Na fotce označují světelné skvrny průdušky a tmavé nádoby.

Posílení vzoru v bazálním rozdělení je dáno nedostatkem diferenciace mezi průduškami a cévami (stanou se neviditelnými), přítomností zakřivení ve směru parenchymu a zvýšením v oblasti bazální oblasti. To svědčí o zánětlivém procesu v průduškách, fibróze bazální celulózy, vyskytující se při akutní nebo chronické bronchitidě.

Zapálené a zvětšené lymfatické uzliny na rentgenových snímcích jsou definovány jako zaoblené útvary se samostatnými okruhy. Překrvení lymfy v lymfatických cévách se nachází v charakteristických radiálních nebo proužkovitých stínu. Pokud existuje vhodný klinický obraz, změny na filmu se stávají potvrzením diagnózy a umožňují vám podívat se na snímky v průběhu léčby a kontrolovat jejich účinnost.

Také u chronické bronchitidy se kořeny expandují a deformují.

Co dělat, když zesílené bazální nebo parenchymální plicní kresba?

Neprovádějte předčasné spuštění alarmu, pokud při absenci stížností a příznaků při rutinní kontrole zjistíte změny na rentgenovém snímku. Není však nutné odmítat další vyšetření, které může lékař nabídnout. Je možné, že se počáteční příznaky nemoci poprvé ocitly na fluorografii. Co dělat, pokud zesílený bazální nebo parenchymální plicní model - závisí na doprovodných patologiích.

Máte-li akutní respirační virovou infekci, můžete mít také zesílený bazální plicní model v důsledku zánětu průdušek. V tomto případě byste měli navštívit lékaře a dodržovat jeho doporučení pro léčbu nachlazení.

Generální lékař Bavykina Catherine

Jedním ze symptomů, určeného rentgenovým vyšetřením hrudníku, je posílení plicního vzoru. Co to znamená? Jaké nemoci se tímto způsobem projevují? Objevuje se vylepšení pouze u plicních onemocnění, nebo to může být příznak jiné patologie?

Co znamená tento příznak

Plicní vzor je síť cév, která prochází plicní tkání. Normálně je jasnější na kořenech plic a šíří se, jakmile se od nich odkloní. To je způsobeno poklesem průměru cévního lumenu, když se pohybují od kořene plic. Normálně, takový vzor je více jasně viditelný v dolních laločkách plic, protože největší lodě jsou lokalizovány tam. Bronchi a lymfatické cévy X-ray neukazuje.

Posílení plicního vzoru - to je indikováno, když rentgenové snímky ukazují zvýšenou jasnost obrazu cév a kořenů plic. Současně je kresba stejně jasná jak v horním, tak v dolním laloku, ve středu a na okraji plic.

Plicní kresba tvoří krevní a lymfatické cévy a bronchiální strom plic

Kdy můžeme vidět nárůst plicního vzoru

Tento příznak je detekován rentgenovým vyšetřením hrudníku, včetně během fluorografie. Jaké nemoci se projevují zvýšeným vzorem plic:

 • bronchitida - akutní nebo chronická, obstrukční a neobstrukční;
 • fokální nebo lobarová pneumonie;
 • tuberkulózní proces v plicích;
 • maligní plicní tumory;
 • nemoci z povolání - pneumokonióza, silikóza;
 • plicní edém;
 • srdeční onemocnění - vrozené nebo získané defekty, kardiomyopatie.

Někdy je plicní model rozšířen mimo nemoc - tento stav může být projevem změn souvisejících s věkem.

Amplifikace plicního vzoru může být lokální nebo difúzní. Záleží na povaze patologického procesu. Pokud je proces omezen (fokální pneumonie nebo malý nádor), bude tento příznak omezen také v malé části plic. Pokud je patologie běžná (laloková pneumonie, bronchitida, milionární tuberkulóza), dojde k nárůstu ve všech polích plic.

Tento příznak je pozorován v důsledku tří patologických změn v plicní tkáni:

 • zvýšené krevní cévy, ke kterým často dochází při srdečních vadách;
 • zánět samotné cévní stěny při pneumonii nebo tuberkulóze;
 • výskyt pojivové tkáně v plicním parenchymu s prodlouženou pneumonií a chronickou bronchitidou, stejně jako s plicními chorobami z povolání.

Za prvé, vylepšení se projevuje přímo na kořenech plic. S rozšířením patologického procesu se na zbytku povrchu objeví plicní vzor. Plíce v různých patologiích mohou tvořit nejen krevní cévy, ale také zapálené malé průdušky, lymfatické cévy a vrstvy pojivové tkáně.

Nejčastěji dochází k nárůstu bazálního plicního vzoru.

Jak se projevuje symptom

Cévní síť na rentgenu vypadá jako shluk buněk. Když se objeví deformita cévního vzoru, vypadá to jako jasnější označení kontur každé buňky. To je kombinováno se snížením průhlednosti plicních polí. Současně mohou být detekovány další příznaky, které indikují onemocnění:

 • pokles dýchacích cest - pohyblivost plicního ráfku a bránice při dýchacích pohybech. Toto je nalezeno v zánětu nebo proliferaci pojivové tkáně;
 • vzhled stínu v plicích - to znamená přítomnost abscesu nebo nádoru, tuberkulózní fokus.

Odpovídající klinické symptomy, které napomáhají vzniku kauzativního onemocnění, jsou charakteristické - kašel, sputum jiné povahy, dušnost, bolest na hrudi, omezení pohyblivosti jedné z polovin hrudníku během dýchacích pohybů.

Pro přesnější diagnózu onemocnění, které se projevuje tímto příznakem, je nutné provést rentgenovou studii ve dvou projekcích. Na fluorografii není vždy možné odhalit posílení plicního vzoru, protože tato metoda má nižší rozlišení než rentgenové vyšetření. Fluorografie se však provádí mnohem častěji než úplné rentgenové vyšetření, takže její pomoc při diagnostice onemocnění je poměrně vysoká. Rentgenové vyšetření k detekci tohoto symptomu by mělo být provedeno pomocí paprsků se zvýšenou tuhostí.

Pokud zjistíte příznak, jako je zvýšený plicní model, je nutné určit další cílenější vyšetření. Tento příznak může znamenat nejen relativně neškodné stavy, ale také závažná onemocnění plic, jako je onkologická patologie a tuberkulóza.

Co znamená posílení plicního vzoru v dolních řezech?

Abychom pochopili, co v závěrech radiologů znamená zvýšení plicních kreseb, zkoumejme radiologické projevy chronických zánětlivých onemocnění plic. Časté nozologické formy kuřáků jsou bronchitida a emfyzém. Když jsou vždy vysledovány posilování, zahušťování a deformace broncho-vaskulárního vzoru plic na obou stranách. Při dlouhodobém kouření, kromě deformace krevních cév, dochází k expanzi stěny bronchiektázy, kterou je obtížné zobrazit na rentgenovém snímku plic. Teprve po kontrastu průdušnice baria na obrazech lze jasně vidět další dutiny tvořené expandovanou stěnou.

Co posiluje plicní model na rentgenovém snímku

Při chronické bronchitidě dochází k difuznímu zánětu průduškového stromu. Morfologickými formami se rozlišuje jednoduchá a komplikovaná bronchitida. V první formě je zánětlivý proces lokalizován v průdušce. Přechod infekce na okolní tkáň se nevyskytuje.

Komplikované formy se vyznačují změnami v průduškách obklopujících parenchymu, oběhovou soustavu.

Zánětlivé změny v průduškách se objevují ve 3 formách:

• mukopurulentní;
• Obstrukční;
• Smíšené.

U každého z nich dochází k porušení vzduchové propustnosti průduškami s rozvojem plicního hyperventilačního syndromu. Na rentgenových snímcích je patologie charakterizována zvýšením průhlednosti horních plicních polí, zahuštěním a deformací vzoru v bazálních oblastech.

Rentgenové snímky pacientů se zvýšeným plicním vzorcem: vlevo - při chronické bronchitidě, vpravo - chronické obstrukční onemocnění

Emphysema (dilatační alveoly) se objeví v horních sekcích, zatímco dolní bronchy jsou postižené. Aby se tělo dostalo kyslíku, alveoly na vrcholu zvyšují kompenzaci. Ve studii rentgenových snímků těchto pacientů byla zviditelněna expanze hrudníku a mezirebrové prostory. Nemohu nemoc vyléčit, ale můžete ji zastavit. V dynamické studii obrazů je žádoucí posoudit stupeň zhoršení rentgenového obrazu, který nepřímo odráží progresi respiračního selhání.

Při identifikaci specifických změn by se neměla předpokládat bronchitida, bronchiektáza, emfyzém. Existuje celá řada život ohrožujících nozologií, které musí být dříve vyloučeny - rakovina, tuberkulóza, pneumonie. V počátečních stádiích, s těmito typy patologie, může být v důsledku zesílení průduškové stěny, perifokálního růstu pojivové tkáně (pneumosklerózy) sledováno pouze zesílení vzoru v dolních řezech. Při chronické pneumonii se infiltrativní ložiska objevují periodicky a vymizí po použití antibakteriálních látek.

Na rentgenových snímcích lze vysledovat počítačové tomogramy s obstrukcí 3 důležité symptomy:

• Zvýšená pojivová tkáň;
• Plicní hypertenze a emfyzém;
• Malá velikost srdce.

Zvýšení objemu pojivové tkáně je doprovázeno zesílením bronchiálních stěn při peribronchiální skleróze. Na obrázcích s chronickou bronchitidou se objevuje příznak „tramvajových kolejnic“, způsobený úzkým proužkem stínu podél průdušek způsobeným pneumosklerózou, zánětlivým infiltrátem.

Při analýze průdušek v axiálním řezu (obvykle v kořenové zóně) jsou sledovány stíny prstencového tvaru s vnějším nepravidelným obrysem v důsledku vláknitého zesílení stěny. Vnější obrys je nerovnoměrný. Kolem průdušek ve stádiu chronického zánětu se sledovala deformita plicního vzoru. Na obrázku je syndrom charakterizován zvýšeným síťováním v dolních částech plic. Spolu s charakteristickými změnami v bazálním řezu pro chronickou bronchitidu lze vysledovat vláknité výrůstky kořenů, které ztrácejí svou strukturu. Obraz je obtížné určit "hlavu", "tělo", "ocas", které jsou stanoveny na rentgenovém snímku u zdravého člověka.

Fragment radiografu - deformace plicního vzoru na levém smyčkovém typu, nízký strukturální levý kořen

Na pozadí patologie se zvyšuje plicní hypertenze, což je doprovázeno zvýšením konturování lineárního průběhu kořenových cév. Dýchání narušuje membránu a žebra. Obraz je určen zvýšením plicních polí.

V klasické chronické bronchitidě je rentgenový snímek poměrně typický, proto odborníci nemají pochybnosti o tom, zda se jedná o chronickou bronchitidu.

Když bronchografie - zavedení kontrastní látky v bronchiální strom může být stopován expanze úst bronchiální žlázy. Deformace průdušek s nepravidelnými konturami, křečemi malých průdušek, výskytem malých dutin a akumulací sputa v bronchiálním lumenu tvoří specifický rentgenový obrazec na kontrastním rentgenovém difrakčním obrazci. Vady jsou naplněny baryem, takže odborníci jsou schopni vyhodnotit hloubku, šířku a morfologii útvarů.

Posílení plicního vzoru v dolních řezech u chronické pneumonie Diagnóza chronické pneumonie je z klinického použití odstraněna, ale na obrázcích můžete někdy sledovat výskyt infiltrujících stínů plicní tkáně na stejném místě s určitou frekvencí na pozadí zvýšeného bronchaskulárního vzoru.

Infiltrace tvoří nehomogenní ztmavnutí v důsledku pneumosklerózy (proliferace pojivové tkáně v místech lokalizace dlouhodobých zánětlivých ložisek). Oblasti vytvrzování, infiltrace a hrubé vláknité šňůry na pozadí peribronchiální infiltrace jsou sledovány v řadě snímků pořízených po několika měsících.

Prevalence procesu - nejen v dolních úsecích. Infiltrace může zahrnovat jeden acinus, segment nebo plicní lalok. Často je v projekci stínu možné sledovat dutinu naplněnou vzduchem a plynem - oblasti destrukce tkáně. Chronický proces je charakterizován fibrózou kořenů, pleurálními vrstvami kolem postižených plic.

Lékař může po chronické pneumonii u chronické pneumonie, která nebyla zcela vyřešena, ale s fibrotizací, užívat nespecifickou fibrózu. V této patologii se plicní řezy zmenšují s oblastmi kompenzační vzdušnosti (emfyzém), ale s fibrózou nejsou žádné perifokální infiltrační foci. Lehké plochy - oteklé laloky s přítomností malých hnisavých dutin. Při opakovaných rentgenových snímcích se obraz nemění.

Při chronické pneumonii lze vysledovat lokální pneumosklerózu s regionální bronchitidou. Na okraji ohniska je pozorována deformace vzoru podle typu smyčky. Projevy jsou specifické pro správnou diagnózu. Pouze v nepřítomnosti výrazných změn může být bronchografie provedena.

Posílení kořenů v důsledku vaskulární složky u pacienta se srdečním selháním 1 stupeň, obohacení plicního vzoru

Při vrozených bronchiektázích ukazují rentgenové snímky cystická ložiska lumenu s deformací plicního typu buněčného typu. Nádoby kolem oblasti zvětšeného průdušky, takže vzniká specifický obraz. Průdušky v redukované tkáni jsou rozšířené, končící prodlouženími ve tvaru klubu.

Závěr - co znamená zvýšení plicního tažení

Správné vysvětlení toho, co to znamená zlepšit plicní model, o kterém radiologové ve svých závěrech často píší, dokonce i po analýze fluorogramů, je individuální. Změny v broncho-vaskulárních strukturách se vyskytují v mnoha nozologických formách. Pokud se pacient zeptá na podobnou otázku, měli byste na ni odpovědět individuálně s orientací na charakteristiky změn v plicním parenchymu u každého jedince.

Pro průmyslové pracovníky obsahuje bronchiální strom velké množství prachu a chemikálií. Za těchto podmínek, závěr týkající se zvýšení broncho-vaskulárního vzoru (UBSR) naznačuje porušení průchodnosti průdušek se snížením přívodu kyslíku do těla. S takovou morfologií by měla být věnována pozornost kořenům plic. Nedostatek vzduchu je funkčně kompenzován zvýšeným plněním krevních cév. To může být sledováno díky vaskulární složce v bazálních oblastech.

Ne každý radiolog bude schopen správně analyzovat rentgenový obraz plic. Většina odborníků nevěnuje pozornost menším změnám, zaměřuje se pouze na "vážné" rentgenové syndromy osvícení a ztmavnutí. Tento přístup není racionální vzhledem k pravděpodobnosti, že v určitém stadiu chybí určitá onemocnění.

Získejte názor na nezávislého lékaře

Odešlete data svého výzkumu a získejte odbornou pomoc našich specialistů.