Fáze rakoviny: predikce přežití, vývoj nádorů, lokalizace

Kašel

Pro většinu lidí, když je detekován novotvar, první je otázka jeho malignity. A pokud je odpověď neuspokojivá, pak zájem o šíření onkologického procesu bude přirozený, protože každý ví, že stádia rakoviny jsou určena jak léčbou, která je velmi bolestivá, tak prognózou, která hrozí nepříznivě.

Rozmanitost neoplastických procesů, které mohou mít svůj původ v lidském těle, je nemožné uvažovat v jedné perspektivě. To mohou být zcela odlišné nádory s charakteristikami, které jsou v nich obsaženy, sjednocené jedním konceptem - zlem. Malignita navíc není vždy určena vzhledem, reprodukcí a cestováním tělem „špatných“ buněk. Například maligní bazaliom nevykazuje sklon k metastazování, proto může být tato rakovina v počátečním stádiu zcela vyléčena, to znamená, že pojmy "dobré" a "zlo" jsou v tomto ohledu velmi relativní. Hlavní roli při určování budoucích špatných či dobrých vyhlídek hrají stadia rakoviny, které jsou jako jeden z hlavních ukazatelů využívány při klasifikaci onkologických onemocnění.

Klasifikace a prognóza

Neoplastické procesy, které mohou vzniknout v těle, se mohou mezi sebou značně lišit morfologické charakteristiky, preference určité tkáně, schopnost metastáz, klinický průběh a prognóza, i když všechny z nich jsou často kombinovány do jednoho slova - rakovina, což je maligní nádor z epiteliální tkáně. Nesoucí "zlé" onkologické procesy jiného původu mají jiné názvy.

Různé (hlavní) charakteristiky neoplastického procesu jsou tedy základem pro klasifikaci zhoubných novotvarů:

 • Morfologické znaky nádoru (jeho typ, stupeň malignity);
 • Lokalizace primárního zaměření;
 • Velikost tumoru, jeho rychlost růstu;
 • Schopnost tohoto typu neoplazie metastázovat.

Klasifikace TMN podle příkladu štítné žlázy

Mezinárodní klasifikace (TNM - nádor, nodus, metastázy) zhoubných nádorů je rozsáhlá a z velké části nepochopitelná pro člověka daleko od terminologie základních vědních oborů medicíny, ale tvoří skupiny nádorů, primárně se zaměřuje na prognózu rakoviny v různých stadiích a stadiích. jsou určeny:

 1. Prevalence primárního zaměření v době jeho detekce (T);
 2. Reakce regionálních lymfatických uzlin (N);
 3. Přítomnost nebo nepřítomnost vzdálených metastáz (M).

Každý nádorový proces (s přihlédnutím k lokalizaci) lze navíc klasifikovat podle jednotlivých parametrů:

 • Podle klinických příznaků (klinická klasifikace), to znamená podle údajů získaných pomocí různých diagnostických metod;
 • Na základě patologických znaků nádoru, který určuje histologické studie;
 • V závislosti na histopatologické diferenciaci (nízko diferencované tumory jsou nebezpečnější a „významnější“, klíčí rychleji do sousedních tkání a metastázují do vzdálených orgánů).

Všechny tyto klasifikační otázky jsou pro nešpecializovaného pracovníka velmi obtížné, ale pacienti se více zajímají o to, co závisí na prognóze karcinomu určitého místa na stadiu procesu, protože je zřejmé, že různě morfologicky uspořádané nádory se v těle chovají jinak. V tomto ohledu je stadium rakoviny vnímáno jako nejspolehlivější prognostické kritérium, a to nejen lékaři, ale i pacienti.

Vše záleží na jevišti

Aniž bychom se ponořili do četných klasifikačních charakteristik, budeme se snažit zvážit podobné možnosti predikce pro různé formy neoplasií, v závislosti na stadiu. Je jich pět:

Stupeň 0

Fáze 0 zahrnuje rakoviny jakéhokoliv místa. Hranice rakoviny v nulovém stadiu nepřesahují hranice epitelu, což vedlo k vzniku novotvaru. Příkladem stadia 0 je karcinom in situ - neinvazivní (prozatím) epiteliální nádor. S včasnou diagnózou a adekvátní léčbou takové rakoviny je zcela vyléčitelný.

Fáze 1

V této fázi rakovina při hledání místa postupně rozšiřuje své hranice, ale nejdou daleko a vzdálené orgány nestříhají. Jedinou výjimkou je rakovina žaludku, která již v první fázi metastázuje do lymfatických uzlin. Prognóza pro tuto fázi je v zásadě příznivá, pacient může počítat s hojením, hlavní je včasná diagnóza a okamžitá opatření k odstranění nádoru.

Fáze 2

Fáze 2 se odlišuje nejen progresí procesu v primárním zaměření, ale také nástupem metastáz do lymfatických uzlin (regionálních). Prognóza karcinomu stupně 2 závisí na typu a umístění nádoru.

stádia rakoviny na příkladu nádoru střeva / jícnu, ve 4 stupních oddělené metastázy

Fáze 3

Je zaznamenána další progrese onemocnění, průnik rakoviny do lymfatických uzlin je zřejmý, ale dosud nejsou přítomny vzdálené metastázy, což je povzbudivý faktor pro prodloužení života pacienta. Také přežití ve stadiu 3 rakoviny pro každý nádor - vlastní. Úloha hraje roli umístění, typu, stupně diferenciace neoplázie, celkového stavu pacienta a dalších faktorů, které zhoršují průběh onemocnění nebo naopak pomáhají prodlužovat život.

Když se zeptá, zda je rakovina stadia 3 léčitelná, odpověď bude spíše negativní, protože i v nepřítomnosti zjevných vzdálených metastáz má maligní proces moc nad lidským tělem, proto není nutné očekávat dlouhý a šťastný život pro rakovinu stupně 3. Průměrná délka života pacienta závisí zcela na stupni zla, který nádor přináší.

Fáze 4

Stupeň 4 - rakovina v konečném stádiu. Porážka orgánu, lymfatické uzliny, metastázy do vzdálených orgánů. Je však třeba poznamenat, že rakovina stadia 4 může být diagnostikována i v nepřítomnosti vzdálených metastáz. Časté, rychle rostoucí primární nádory nebo novotvary malé velikosti, při kterých jsou postiženy lymfatické uzliny, jsou také někdy označovány jako stadium 4 maligního procesu. To také zahrnuje některé špatně diferencované tumory a nediferencovaný karcinom štítné žlázy, bez ohledu na velikost nádoru a stav regionálních lymfatických uzlin, ale po detekci vzdálených metastáz. Lék na rakovinu stadia 4 je pod velkými pochybnostmi, nebo spíše je zcela vyloučen, i když je primární nádor zcela zničen, vzdálené metastázy budou stále „jíst člověka“.

Rakovina v počátečním stádiu může být zničena v zárodku aktivním působením onkologů a lék na stadium 4 rakoviny je v zásadě nemožné. Obvinění, že někdo někde se podařilo vyléčit rakovinu 4 stupně s limonádou, lidovými prostředky nebo jiným nekonvenčním způsobem, jsou často reklamním procesem pro různé šarlatány a nemají žádný základ, a lidé, kteří vyhráli rakovinu 4 stupně, mohou podpořit nebo vyvrátit pseudoscientific argumenty, bohužel, prostě neexistují. Jinak je to další nemoc, která byla pacientem zaměněna za rakovinu.

Pro každý nádor - vlastní prognózu

Popsat fáze všech nádorů je nejen obtížné, ale také nemožné. Mezitím stojí za to se pokusit seznámit čtenáře se symptomy rakoviny v počátečním stádiu nádorů, které sám pacient dokáže detekovat (povrchové typy), jakož i průběh a prognózu nejběžnějších neoplastických procesů lokalizovaných v hlavních lidských orgánech.

Rakovina povrchu

Lokalizovaný na kůži a viditelné sliznice v počáteční fázi může být podezřelý osobou sám, jestliže on je nakloněn opatrně sledovat jeho zdraví.

Rakovina kůže se nejprve projevuje malou skvrnou nebo uzlem, což není nijak zvlášť problematické. Pokud po dlouhou dobu nezmizí, neodejde od používání různých farmaceutických a lidových prostředků, je lepší, aby se pacient okamžitě poradil s lékařem, aby vysvětlil původ prvků, které jsou pro kůži nejasné a neobvyklé.

kožní nádory: 1 - mol, 2 - dysplazie névus (krt), 3 - senilní keratóza, 4 - karcinom skvamózních buněk, 5 - karcinom bazálních buněk, 6 - melanom

Počáteční stadium karcinomu jazyka je ve většině případů asymptomatické, ale bolestivé praskliny, vředy, eroze, těsnění by měly být upozorňovány z hlediska vývoje onkologického procesu.

leukoplakie jazyka, papilomatóza, erozivní změny sliznic - běžné prekancerózní stavy

počáteční rakovina rtů

Rakovina rtů není tak častá a často častěji trpí kuřáci nebo lidé, kteří danou oblast dráždí. Symptomy zhoubného nádoru (neléčící se trhliny, vředy, loupání, obecně, vše, co by tam nemělo být) nejsou tak bolestivé, aby pacient rychle běžel k lékaři, ale marně, protože rakovina může být vyléčena v počáteční fázi. V budoucnu to bude velmi těžké.

S příznaky zánětu, počáteční fáze rakoviny hrdla postupuje, takže pacienti viní vše na projevy chronické nemoci, a zpravidla nemají spěchat navštívit lékaře.

Neoplastické procesy, které našly místo pro sebe na jazyku, rtech, krku, jsou kombinovány do jedné patologie - orální rakoviny.

Rychlý růst a vysoká agresivita - rakovina plic

Rychle rostoucí, velmi maligní a velmi časté novotvary, které každoročně zabírají tisíce (převážně mužských) životů. Správně je tato definice primárně zaměřena na rakovinu plic, která je při svém růstu v předstihu před neoplasiemi jiných lokalizací a v krátké době dosáhne poslední fáze, což vede člověka k smrtelnému loži.

V první fázi rakoviny plic, velikost nádoru obvykle nedosahuje 3 cm, "místo narození" (segment) neopouští nádor, prakticky nedává žádné příznaky jeho přítomnosti. Pacienti mohou spojit jakékoli projevy ve formě kašle, dušnosti, bolesti na hrudi s přítomností jiné patologie, například chronické bronchitidy. Mezitím včasná diagnostika rakoviny s aktivně zahájenou léčbou v první fázi dává poměrně vysoké procento přežití (až 80%).

Druhá fáze je také náchylná k zamaskování jako relativní pohoda, ale velikost ohniska se již zdvojnásobuje (až na 6 cm). Neoplastický proces je stále v laloku plic, ale již začíná „projevovat zájem“ o blízké lymfatické uzliny, rozptylující jednotlivé metastázy. Kašel, separace sputa (někdy s krví), bolest, horečka, známky intoxikace opět připomínají exacerbaci dlouhodobých chronických onemocnění bronchopulmonálního systému. To obvykle mýlí pacienta, takže nejdou k lékaři na dlouhou dobu, čímž ztrácí cenný čas. Kombinace chemoterapie a radiační terapie s radikální léčbou však zajišťuje přežití u karcinomu stupně 2 až 50%. Jak se říká, FIFT-FIFT, a to je hodně.

Třetí fáze maligního procesu v plicích je charakterizována dalším růstem nádoru, který ve velikosti přesahuje 6 cm a po zasažení plic metastázuje do blízkých lymfatických uzlin.

Poslední fáze (čtvrtá) má velký nádor, který opustil hranice plic, zachytil sousední orgány a usadil metastázy pomocí lymfatických a krevních cév v celém těle. Terminální stadium rakoviny ponechává pacientovi jen několik měsíců života. Tělo je zničeno nádorem, stávající způsoby léčby jsou k ničemu, nebo mohou jen zmírnit utrpení, ale ve skutečnosti nezlepšují stav. Lék na rakovinu fáze 4 může jen snít, a lidé, kteří vyhráli rakovinu 4 stupně lze nalézt pouze na pochybných fórech na internetu... Ale to již bylo řečeno dříve.

Zvláštní pozornost - rakovina prsu

Často může být rakovina v počátečním stádiu „zachycena“ lézemi mléčné žlázy (MF). Nejlepším diagnostikem v tomto případě je žena sama nebo (jak je tomu často) její manžel. To vyplývá ze skutečnosti, že ženské prsa není pouze tělem, které slouží k výživě dítěte. Je předmětem adorace a obdivu lidí opačného pohlaví, proto je postoj k ní obzvláště uctivý a pozornost je zvýšena. Mezitím ne každý a ne vždy se podaří úspěšně nalézt primární zaměření a zvládání karcinomu in situ (neinvazivní epiteliální nádor), u některých onemocnění prochází všemi fázemi karcinomu prsu:

charakteristické rakovinné a prekancerózní změny prsou, které stojí za to věnovat pozornost

 • Nulové stadium - karcinom in situ (intraduktální nádor, lobulární karcinom, Pagetova choroba) - preinvazivní forma, která dává všechny možnosti úplného hojení.
 • První etapa karcinomu prsu: nádor je malý, jeho průměr nepřesahuje 2 cm, ještě neklíčil a navíc nevytvořil metastatický růst, prognóza je samozřejmě příznivá.
 • Druhá etapa: velikost nádoru v karcinomu 2. stupně se pohybuje v rozmezí od 2 do 5 cm, nádor začal chycit další oblasti, klíčící v sousedních tkáních a metastázovat do lymfatických uzlin.
 • Závažnost třetí etapy spočívá nejen v růstu nádoru, jeho pronikání do sousedních tkání a v blízkosti lymfatických uzlin, ale také v přenosu nádorových buněk do vzdálených orgánů. Koneckonců, i při radikální léčbě se zlo může skrýt, a po 10-15 letech (to může být délka života u rakoviny 3 stupně), připomeňte si, že máte fatální následky, proto je stadium 3 rakoviny považováno za nevyléčitelné.
 • Pro čtvrtou fázi karcinomu prsu nezáleží na velikosti primárního fokusu. Nejhorší na rakovině stupně 4 je, že růst tumoru zcela převzal lymfatický systém, „obsadil“ hrudník a rozšířil se do celého těla jako metastázy do vzdálených orgánů. Lék na rakovinu stadium 4 je nemožné jakoukoliv metodou, protože rozptýlené "zlo" již nemůže být shromažďováno ve všech tkáních těla. Ozařování a chemoterapie mohou zpoždění neoplastického růstu zpozdit, ale ne dlouho - pro rakovinu, 4 stadia žijí od jednoho roku do tří let.

stadia rakoviny prsu

Mimochodem, rakovina prsu není vyloučena u mužů, i když se to děje velmi, velmi zřídka.

Čisté ženské otázky

Nejzranitelnější místo hlavního reprodukčního orgánu žen

Významně "omlazené" v posledních letech, nádory děložního čípku, které odborníci spojují s šířením infekce lidským papilomavirem (HPV). Mezitím je vysoká pravděpodobnost detekce neoplastického procesu ve stadiu jeho vzniku a v jiných fázích je tento typ onkologie poměrně dobře diagnostikován. Před tím, než se nádor stane skutečným karcinomem děložního hrdla, prochází vývoj nádoru několika fázemi:

 • Prekancerózní stavy děložního hrdla - dysplazie, jsou dobře ošetřeny, pokud jsou řešeny včas, ale v posledním stupni (CIN III) je obtížné odlišit je od cytologické metody od karcinomu in situ, což je krok od dysplazie 3 a představuje nulový stupeň nádorového procesu. Histologické vyšetření, schopné detekovat invazi, dokonale zvládá úkol, který umožňuje nejen rozpoznat, ale také vyléčit nádor.
 • Stupeň 0 - karcinom in situ. Prognóza je příznivá, s časnou diagnózou lze tento karcinom vyléčit ve 100% případů.
 • V první fázi rakoviny je pozorována převážně příznivá prognóza, protože nádor, který vyrostl na asi 4-5 cm, je stále v mezích epitelu hlavního reprodukčního orgánu.
 • Ve druhé fázi, maligní proces opouští dělohu, ale pokud se nedotýká sousedních orgánů, prognóza zůstává povzbudivá.
 • Třetí etapa. Nádor "staví kořeny" do okolních tkání, čímž se významně zhoršuje prognóza
 • Poslední etapa je čtvrtá. Rakovina "překročila všechny hranice", vyklíčila v orgánech vylučovacího (močového měchýře) a trávicího (rektálního) systému, její metastázy dosáhly vzdálených orgánů. Chirurgická léčba nepomůže, není nic, co by ženu uklidnilo, lékaři se mohou jen snažit zmírnit utrpení pacienta.

stadia karcinomu děložního hrdla

Prognóza karcinomu děložního hrdla, stejně jako dalších nádorů, závisí na stadiu. Takové faktory, jako je forma rakoviny a stupeň diferenciace neoplasií (čím vyšší stupeň, tím větší jsou šance na přežití), mají značný význam.

Hlavní vrah gynekologické onkologie

Rakovina vaječníků, která má mnoho forem a typů, je považována za nejnepříznivější a nekontrolovatelný onkologický proces ženského genitálu. Nejběžnější typ rakoviny je rozpoznán jako nádor glandulární tkáně vaječníků - adenokarcinom, charakterizovaný zejména krutostí a agresivitou. Zrada rakoviny vaječníků také spočívá ve skutečnosti, že představuje určité obtíže v diagnostice. Existující symptomy jsou dobře spojeny s projevy chronických gynekologických onemocnění (adnexitis, uterine myoma, atd.). Některé znaky však musí ženu upozornit:

 1. nepřiměřené hubnutí bez stravy a cvičení;
 2. progresivní nárůst břicha (hromadění tekutiny v dutině břišní - ascites);
 3. zažívací potíže

Rakovina vaječníků, stejně jako jiné nádory, prochází 4 stadii:

 1. „Narození“ rakovinné buňky, vývoj procesu v jediném vaječníku. Výskyt ascitu je možný již v první fázi rakoviny, což dává určitou naději na jeho včasnou diagnózu a prodloužení života po dobu 5 let u 80% pacientů (samozřejmě za předpokladu kombinace chirurgické léčby s jinými metodami).
 2. Ve druhé fázi jsou postiženy vaječníky, pobřišnice, vejcovody a děloha. Zvyšující se břicho (ascites) s obecným úbytkem hmotnosti vede ženu k rozvoji špatného onemocnění, prognóza se samozřejmě zhoršuje.
 3. Třetí etapu již není obtížné diagnostikovat, problémy lze pozorovat i při běžném gynekologickém vyšetření. Míra přežití pro rakovinu ve stadiu 3 je nízká, pouze každá desátá žena ze sto má šanci žít pět let.
 4. Pro stadium 4 je rakovina charakterizována přesídlením metastáz v celém těle, ale nejčastěji se nacházejí v plicích a játrech. Nelze mluvit o léku na rakovinu stadia 4, přežití je sníženo na nulu.

Prognóza nemůže být pro každého stejná, nelze hovořit o stadiu rakoviny a vyhlídkách na život, protože v každém případě se berou v úvahu další faktory: histologické znaky nádoru, věk pacienta, stav jiných orgánů. Někdo může bojovat déle a někdo se vzdá v prvních měsících.

Gastrointestinální trakt

Rakovina jícnu

Rakovina jícnu je označována jako maligní a agresivní neoplastický proces. Roste rychle, dává metastázy brzy, je obtížné a bolestivé v diagnostice a léčbě, má velmi nepříznivou prognózu.

Tato rakovina v počátečním stádiu může být svým majitelem zavádějící nepřítomností jakýchkoli specifických symptomů. Obtížnost při polykání, občasné křeče, udušení při jídle osoby překonává pomocí kapaliny. Smyl jsem si jídlo vodou - všechno vypadalo, že je pryč a můžete žít v míru, proto je návštěva u lékaře neustále odkládána. Mimochodem, myšlenky na špatné věci jsou zřídka navštíveny. Nicméně, pokud zjistíte onemocnění v první fázi, rychle jednat, můžete počítat na pět (nebo ještě více) let života.

Příznaky rakoviny jícnu se zvyšují s rozvojem nádoru, který prochází stejnými stádii jako jiná onkologická onemocnění (s klíčivostí a metastázami). Současně se prognóza zhoršuje.

Ve fázi 3-4 se hlas již mění, dysfagie se zvyšuje, periodicky se objevuje zvracení jícnu, něco, co se v hrudi neustále obává, pacient ztrácí váhu, ztrácí schopnost pracovat. Přežití ve stadiu 3 rakoviny je nízké, s aktivní léčbou, přibližně 25% pacientů má prospěch, ale se vzdálenými metastázami, jen polovina z nich má určité vyhlídky.

S rakovinou fáze 4, pacienti žijí téměř půl roku, a to může jen stěží být nazýván plným životem.

Vůdce pod druhým číslem

Rakovina žaludku stále drží vedoucí postavení ve frekvenci a úmrtnosti, pouze rakovina plic přechází na druhé místo, uznávané po celém světě jako neporazitelný „nepřítel všech dob a národů“. Množství karcinogenů, špatné návyky, genetická predispozice, transport infekce Helicobacter pylori - faktory přispívající k rozvoji nádoru této lokalizace. Lidská přirozenost je taková, že slyší žaludek lépe a častěji než jiné orgány (jíst, pít, kouřit...). Uspokojující jeho (žaludek) někdy nepřiměřené požadavky, hledač vzrušení hledá vlastní hrob pro sebe.

Prognóza rakoviny žaludku závisí do značné míry na tom, jak hluboko dosáhl nádor při ponoření do stěny žaludku. Například, časná rakovina, ovlivňovat jen povrchové vrstvy (sliznice a submucous), je dobře léčitelný, tak téměř všichni pacienti přežijí. Takové jasné vyhlídky však bohužel nelze očekávat u pacientů, jejichž nádor již v první fázi se rozšířil nejen do žaludku, ale také do metastáz do lymfatických uzlin.

stádia rakoviny žaludku

Poruchy v žaludku je poměrně těžké si všimnout, symptomy se projevují pozdě, nehledí na skutečnost, že nádor lze určit palpací. Dyspepsie, slabost, odpor k jídlu, ztráta hmotnosti, nedostatek zájmu o život - tyto „malé příznaky“ mnoho lidí přisuzuje jejich obvyklým pocitům, zejména pokud trpí vředy nebo gastritidou po mnoho let. Bolest se vyskytuje v pozdních stadiích (3-4), kdy rakovina, která dosáhla velké velikosti, již opustila limity trávicího orgánu.

Terminální stadium rakoviny žaludku je doprovázeno velkým trápením:

 • Intenzivní bolest;
 • Progresivní anémie;
 • Změny v krvi (leukocytóza, vysoká ESR);
 • Intoxikace;
 • Horečka;
 • Vyčerpání.

Poslední fáze nechává pacienta s rakovinou žaludku jen pár měsíců života...

Opět pohlaví a věk...

Všechny výše uvedené stupně procházejí rakovinou střev. Častěji postihuje tlusté střevo středního věku a starších mužů. Důvodem pro jeho rozvoj, stejně jako rakovina žaludku, je často závislost samotného pacienta. První příznaky (nepohodlí, únava, nervozita) nedávají příliš velký důvod k podezření na zlo. Vzhled zjevných příznaků (bolest, střevní poruchy, vylučování krve stolicí) je často zpožděn.

stadia střevního karcinomu je pro čtvrtou charakteristiku metastáz do jater

Stupeň střevního karcinomu, stejně jako v případě neoplasií jiných míst, plně určuje prognózu.

Detekce onkologického procesu v první fázi poskytuje 5-leté přežití téměř 90% pacientů, s rostoucím stupněm se výrazně snižuje šance na život po mnoho let. V poslední fázi střevní rakoviny je prognóza extrémně špatná, zejména pokud nádor vznikl v distálním rekta.

Onkologické úkoly řeší odborníci, ale podle autora mohou v této oblasti hrát velkou roli lidé, kteří nemají daleko od medicíny, pokud si jsou vědomi příznaků, stadií a metod léčby maligních nádorů. Je zřejmé, že ve většině případů, rakovina v počáteční fázi vyhraje, hlavní věc je najít v čase. A kdo, ne-li pacient sám, je první, kdo ví o hrozící katastrofě, ale zároveň nebude spěchat, aby zkusil pochybné léky, jako je soda a hemlock, ale obrátí se na zdravotnické zařízení, kde mu bude poskytnuta odborná pomoc.

Video: stadia rakoviny a další onkologické termíny v prostém jazyce

Autor článku: onkolog, histolog N. N. Goldenshlyuger

Čtvrtá fáze rakoviny, kolik s ní žije?

Lidé, kteří zažili onkologii, se ptají na zjevnou otázku, rakovina stadia 4 - kolik můžete žít s takovou nemocí, jak nebezpečné mohou být následky?

Tato etapa je nebezpečná, v tomto stádiu není možné nemoc porazit. Jediné, co mohou lékaři udělat, je předepsat léky, které mohou zlepšit stav života a zmírnit bolest.

Jak zemřít s rakovinou?

Pokud máme na mysli poslední fázi rakoviny, pak s touto nemocí člověk zemře v určitém pořadí. Řada věcí se mu stává, což lze ve skutečnosti považovat za první předpoklady blížící se smrti.

Mnoho pacientů čelí takové nepříjemné věci, jako je peredagony. Pokud má pacient takovou fázi onemocnění, dochází k narušení práce centrálního nervového systému, potlačení emocionální a fyzické aktivity, kůže se stává modravou barvou, stává se bledou, dochází k významnému snížení krevního tlaku.

Pokud jdete k lékaři včas, začněte užívat potřebné léky, pak tento stav může trvat dlouho.

Agony. V poslední fázi má pacient utrpení, které je poslední před smrtí. V této fázi života u člověka s onkologií je nerovnováha ve funkcích, které jsou důležité pro život. V důsledku toho jsou tkáně těla nasyceny kyslíkem nerovnoměrně.

Nakonec, s prodlouženým hladem kyslíku, je pacient pozorován na zastavení krevního oběhu a dýchání, což vede k smrti. V přítomnosti agónie na pozadí poslední fáze rakoviny, smrt nastane po třech hodinách.

Klinická smrt. Rakovina stupně 4 může u pacienta způsobit klinickou smrt. Během této doby pacient zastaví všechny funkce v těle, ve skutečnosti můžeme předpokládat, že osoba zemřela. Během klinické smrti jsou v lidských buňkách pozorovány minimální metabolické účinky.

Pokud se v přítomnosti jiných onemocnění předpokládá, že s klinickou smrtí je možné zachránit pacienta během 5-9 minut, pak je ve 4. stádiu rakoviny nevyhnutelný proces smrti. Vrátit pacienta v tomto případě je nemožné.

Opravena smrt. Proces, během kterého dochází k úplnému zastavení vitální aktivity mozkové tkáně hlavy. V budoucnu se tento proces začíná pohybovat celým tělem. To je život člověka, jehož 4. etapa rakoviny se zastaví.

Známky blížící se smrti

Pokud je pacientovi diagnostikována rakovina stadia 4, kolik lidí s ní žije? Taková otázka zajímá všechny lidi trpící onkologií. V tomto případě existuje několik znaků označujících přístup smrti. Je třeba poznamenat, že v závislosti na typu a místě rakoviny se mohou vyskytnout ve velmi různých obdobích života.

Když je množství života neúprosně sníženo, pacient má za následek snížení množství potravy konzumované denně. Vzhledem k tomu, že je pozorován vývoj rakovinné kachexie a slabost ve svalech jako celku, má člověk sníženou potřebu vody a potravy.

Pokud je pacientovi diagnostikováno čtvrté stadium rakoviny, zatímco on odmítá jíst, pak to naznačuje, že přišla tepelná fáze onemocnění. V přítomnosti takové manifestace nemoci se doporučuje najmout sestru pro pacienta, aby pomohla člověku vyrovnat se s rozvojovým onemocněním každý den.

Před nástupem smrti mnoho pacientů chce strávit poslední minuty obklopené svými příbuznými. I v případě, že onkologický stav má bezvědomí, lékaři doporučují zůstat v jeho blízkosti v tomto období, aniž by s ním přestali komunikovat.

Existují informace, že i v tomto období je člověk schopen nejen slyšet, ale také vnímat slova. Proto, pokud pacient zemře, je doporučeno určitě zůstat blízko něj.

Porucha hloubky a pravidelnosti dýchání. V poslední fázi rakoviny, před nástupem agónie. Důvodem tohoto jevu je to, že metabolické procesy jsou postupně inhibovány, v těle se začíná snižovat potřeba produkovaného kyslíku. Pokud má pacient rakovinu plic, pak pokud je v tomto orgánu tekutina, mohou být během výdechu a inhalace pozorovány různé zvuky. Během této doby života se doporučuje zůstat v blízkosti pacienta, protože může být pozorována střední apnoe.

Když čtvrtý stupeň a přítomnost takového stavu, aby se usnadnilo celkové zdraví, lékař často doporučuje použít kyslíkovou podložku, skrz kterou začne kyslík proudit do tkání plic. Při péči o pacienta s takovým projevem rakoviny se doporučuje pravidelně zvlhčovat ústa a rty čistou vodou.

V případě, že dojde k úmrtí, pak pacient na kůži začne působit kapky studeného potu, kůže zchladne. Ve většině případů je příčinou vzniku klinické smrti v onkologii právě zástava dýchání, během které kyslík přestává proudit do mozkových tkání.

Chtěl psychicky zemřít. Pokud je rakovina třídy 4, pak v tomto období osoba jasně chápe, že smrt je nevyhnutelná. Ve většině případů, v přítomnosti takové nemoci, pacient je již psychicky připraven na blížící se zánik. Žít v této fázi nemoci se stává nesmírně obtížnou, před nástupem stádia utrpení pacient tráví většinu svého času ve snu. Navíc se v tomto stavu často pozoruje apatie vůči všemu a odtržení.

Často je čtvrtý stupeň rakoviny doprovázen bezduchým stavem a psychózou. Člověk, který žil svůj život, se může v tomto období velmi změnit. Příbuzní musí být připraveni na velké potíže. Musíte také pochopit, že v přítomnosti poslední fáze rakoviny má člověk silnou bolest.

Pokud je rakovina v poslední fázi, člověk zažije nejsilnější bolestivé pocity. V tomto případě mohou lékaři předepsat injekce morfinu, které mohou dočasně zmírnit stav.

Když zůstane žít několik dní, léky proti bolesti již nemusí poskytovat požadovaný výsledek. Odstranění bolesti se stává nemožné.

Pacient s rakovinným stadiem 4 potřebuje vytvořit ideální podmínky pro poslední den pobytu. Můžete zapnout relaxační klidnou melodii, mluvit o minulém životě, číst jeho oblíbené knihy. Hlavní věc v tomto případě je, aby bylo jasné, že osoba, která ho miluje, zůstanete s ním až do poslední minuty života.

Otázka: kolik lidí žije s rakovinou fáze 4 je obtížné dát jednoznačnou odpověď, často je toto období jen několik měsíců. Pokud byl pacientovi diagnostikována poslední etapa onkologie, doporučuje se vynaložit maximální úsilí, aby poslední dny jeho života byly nejlepší, prošli v klidném domácím prostředí, obklopeni lidmi blízkými a drahými mu. Postarejte se o své zdraví, nedovolte rozvoj stadia 4 rakoviny.

Stupeň 4 rakovina

Stádium šíření rakoviny se zakládá na začátku léčby po celý život a již se nemění, což by se nestávalo pacientovi a jeho nemoci. Obecně přijímané rozdělení do čtyř fází znamená, že ve všech variantách maligního procesu stupeň 4 ukazuje současnou detekci primárního maligního nidusu a jeho metastáz v orgánech vzdálených od hlavního nádoru.

Primární neoplazma může mít jakoukoliv velikost, metastázy mohou být libovolné číslo a v jakékoliv zóně, zatímco porážka rakoviny lymfatických uzlin, která je nejbližší nádoru, není považována za vzdálenou metastázu. Šíření maligního procesu v těle - metastázy nebo zobecnění omezuje možnosti chirurgické a radioterapie, především užívané lékové metody - chemoterapie.

Stupeň 4 rakovina plic

Rakovinu plic představují dvě velké morfologické varianty - malé buňky a nemalobuněčné buňky.

Když se agresivní proudění malých buněk plicního karcinomu (MRL) liší od standardu, protože se předpokládá pouze dva stupně ve stupni šíření choroby - lokalizované a rozšířené. Obě varianty jsou zpočátku považovány za metastatické, pouze s lokalizovaným procesem, sekundární nádorové screeningy jsou stále v hrudní dutině, v druhém případě mohou být lokalizovány kdekoli. Formálně to není stadium 4, ale ve skutečnosti je to generalizované onemocnění s metastázami. Pro každou prevalenci SCR je hlavní léčbou chemoterapie a ozařování.

Nejběžnější nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je reprezentován čtyřmi morfologickými formami: adenokarcinomem, spinocelulózou, velkými buňkami a bronchioalveolárními formami a je standardně rozdělen do stupňů 1 až 4, přičemž druhý z nich má plicní novotvar libovolné velikosti, ale nutně se vzdálenými metastázami. Sekundární screeningy ve stejné plíci a doslova několik centimetrů od primární rakoviny jsou také rozpoznány jako vzdálené metastázy.

Klinické projevy primárního běžného onemocnění ve stadiu 4 mohou být vzácné a ve většině případů se pacient během rutinního vyšetření dozví o dalším postupu. Zpravidla se jedná o nevyjádřené příznaky, které způsobují pozdní žádost o lékařskou pomoc. Diagnóza je možná a opožděná, když je pacient dlouhodobě léčen z jiné patologie, například z osteochondrózy, ale ve skutečnosti jde o metastázy do páteře na pozadí degenerativních změn v kloubech a vazech páteře.

Hlavní metodou expozice ve 4. etapě je chemoterapie, v prvním stupni jsou prováděny 4 cykly, poté je proveden průzkum pro podrobné vyhodnocení výsledku. Je-li zjištěn pokles v uzlech - pokračování dalších 2 cyklů stejné kombinace léčiv, následované pozorováním, dokud nejsou detekovány známky obnoveného růstu nádoru. Schéma se mění s neúspěšným CT, tj. S nárůstem v postižené oblasti.

Jsou-li v nádorových buňkách přítomny určité genetické mutace a proteiny, paralelně s chemoterapií a pak nezávisle, dokud proces nezačne, provádí se imunoterapie nebo se používají cílené molekulární léky.

Radiační léčba ve stadiu 4 NSCLC je převážně lokální povahy a sleduje symptomatické účely - snížení bolesti, když je poškozen nádor kostní kostry, zastavení růstu ložisek v mozku a zmírnění příznaků rakoviny.

Chirurgická intervence s radikálním odstraněním plic postižených rakovinou je vyloučena, ale v zásadě je možná v některých zvláštních situacích, zpravidla s paliativním - pomocným cílem a častěji po 4-6 cyklech chemoterapie.

Chirurgie je možná v následujících klinických případech:

 • metastatické uzliny jsou umístěny ve stejném plíci jako primární nádor a neexistují žádné jiné projevy maligního onemocnění;
 • v plicích malý resekovatelný nádor a v mozku jedno nebo několik malých ohnisek, které mohou být radikálně odstraněny;
 • v důsledku vystavení léku se metastázy vrátily a tvorba v plicní tkáni je technicky proveditelná;
 • komplikace primárního nádoru - rozpad tkáně, krvácení nebo atelektáza se zánětem významně zhoršují stav pacienta a dokonce ohrožují jeho život.

Optimální léčba zahrnuje nejen standardní přístup s určitým počtem cyklů CT s vazbou na kombinaci specifických léčiv, ale také včasné dodržování nádorové terapie, která kontroluje růst nádoru, jakož i paliativní operace, které usnadňují projevení se onemocnění. Toto je praktický přístup poskytovaný na klinice.

Stupeň 4 rakovina jater

Gradace hepatocelulárního karcinomu je stejná jako u většiny zhoubných novotvarů, ale fáze 4 zahrnuje dvě neoperovatelné možnosti:

4A - rakovina z jater se šíří do okolních orgánů, nebere se v úvahu postižení žlučníku, nebo porušuje celistvost vnitřku, který zakrývá břišní stěnu sliznice - peritoneum, je také možné postižení lymfatických uzlin bran jater, ale žádné jiné léze nejsou;

4B - jakákoli primární primární jaterní tvorba s libovolným počtem a vzdáleností různých metastáz různých velikostí.

Převážná většina hepatocelulárních karcinomů se vyskytuje na pozadí jiných závažných lézí - cirhózy, chronické hepatitidy, steatohepatitidy, které určují možnost užívání léků, proto hlavním chirurgickým zákrokem je transplantace dárcovských jater.

Klinické projevy jsou různé v kombinacích symptomů a intenzity projevů:

 • syndrom bolesti nastává, když je jaterní kapsle natažena nebo zničena nádorem, až do té doby může nádor téměř asymptomaticky nahradit veškerou tkáň orgánu;
 • žloutenka se vyvíjí v důsledku žlučových pigmentů v krvi, což je možné při mačkání metastatických lymfatických uzlin v branách jater společného žlučovodu nebo ucpání odtoku žluče malými kanály;
 • Nevolnost, zvracení a zvyšující se slabost naznačují porušení funkčních schopností orgánu - selhání jater.

Chirurgická léčba ve stadiu 4 je vyloučena, ale používá se specifický lék sorafenib, který ovlivňuje délku života pacienta, nebo v případě nesnášenlivosti vůči sorafenibu je nabízena polychemoterapie, která může snížit nepříznivé projevy nemoci, ale nezvyšuje život.

S poklesem funkčních parametrů jater, zejména v žloutenka, selhání jater, je volba zastavena na symptomatické terapii, která má zlepšit stav, snížit bolest, nevolnost a slabost.

V popředí je dovednost specialisty na paliativní péči při korekci symptomů pro pacienta, zvyšování odolnosti vůči infekcím a jednoduše zlepšování dnešního blahobytu. Tito specialisté pracují na naší klinice.

Stupeň 4 karcinom žaludku

Ve stadiu 4 karcinomu žaludku může být primární nádor jakékoliv velikosti, ale přítomnost vzdálených metastáz je povinná a rakovinová léze blízkých lymfatických uzlin se nebere v úvahu. Nejběžnější lokalizace metastáz je peritoneum a játra, méně často plicní tkáň a velmi vzácně kosti.

Pro usnadnění označení byla některým metastatickým lokalizacím přiděleno vlastní jméno:

 • ve vaječníku - Krukenbergovy metastázy,
 • v supraclavikulární zóně - Virkhova,
 • u pupku jsou jeptišky sestry Marie Josephové,
 • v lymfatických uzlinách pod paží - Irisha,
 • v lymfatických uzlinách kolem konečníku - Schnitzler.

První klinickou manifestací onemocnění jsou často symptomy způsobené rakovinou peritoneum - ascites nebo zvětšenými vnějšími lymfatickými uzlinami, kdy je místo tumoru v žaludku buď malé, nebo lokalizované takovým způsobem, který neinterferuje s normální výživou a evakuací hrudky ve střevě.

Hlavní léčbou karcinomu stádia 4 žaludku je chemoterapie, někdy s přidáním cílového léku bevacizumab. Standardy doporučují 6-8 cyklů polychemoterapie, ale pouze při počátečním pocitu dobrého pro oslabené pacienty, léčba začíná jedním lékem, pak s poklesem nádoru a zlepšením stavu, přechází na kombinaci několika cytostatik.

V přítomnosti genu pro léčbu multidrug rezistence HER2 + v rakovinných buňkách se do CT přidá podání trastuzumabu. U kostních lézí se používá lokální ozařování a podávání bisfosfonátů k úlevě od bolesti. Při abdominální produkci přebytečné tekutiny po evakuaci ascitu se perorálně podává cytostatikum. V naší klinice se provádí mnohem účinnější manipulace - intraperitoneální chemoterapie s hypertermií.

Některé komplikace rakoviny mohou vyžadovat chirurgický zákrok, ale to bude výhradně paliativní - pomocná léčba ke snížení nástupu život ohrožujícího nebo život ohrožujícího karcinomu. Když se tedy nádor překrývá s lumenem přechodu jícnu do žaludku, aby se obnovila výživa, jsou poskytnuty následující:

 • Gastrostomie - v břišní stěně je nastavena "trubice", která se otevírá do lumen žaludku;
 • Nádor je zničen speciálními dilatátory (bougie) nebo balónem;
 • Narušení rakovinné tkáně je „spáleno“ během lékařské gastroskopie;
 • Ve stisku je umístěn speciální stent.

Chirurgie je uchvácena během blokády nádoru výstupní sekce žaludku, obnovení evakuace potravinových hmot do střeva, pro které tvoří řešení - anastomóza, spojující gastrický úsek bez lézí do tenkého střeva, nebo odstranit celý žaludek - paliativní gastrektomie.

Pokud je to možné, současně odstraňte nemocný žaludek a resekujte jednotlivé metastatické uzliny v plicích nebo játrech. S porážkou metastáz jednoho nebo obou vaječníků se provádí podmíněná, avšak radikální intervence - odstranění žaludku a obou vaječníků. Povinnou operaci doplňuje HT.

Možnosti symptomatické terapie, včetně lokálního ozáření nádorů a paliativních operací, jsou mnohostranné. Nelze přeceňovat přínos nestandardního terapeutického přístupu ke zlepšení nutričního stavu pacienta a normalizaci celkové pohody. V klinice je pro takové pacienty pouze individuální a high-tech přístup.

Obecné rysy stadia 4 rakoviny s předpovědi přežití

Jakékoliv onkologické onemocnění ve čtvrtém stadiu vývoje je již nevratným a nekontrolovaným procesem agresivního šíření rakovinných buněk v celém těle. Poslední stadium rakoviny je poznamenáno poškozením těsně umístěných orgánů, tkání, jakož i tvorbou metastatických nádorových ložisek ve vzdálených koutech těla. Proto, aby se vyloučily, pokud je to možné, negativní symptomy nemoci a zlepšila se kvalita života pacienta s rakovinou, je nutné vědět, co je společné pro všechny stadia karcinomu a kolik pacientů s ním žije.

Obecné příznaky u všech nádorů ve 4. stádiu

Trvalý trend posledních let pouze ukazuje na nárůst pozdní léčby pacientů se zhoubnými nádory. Nedokonalost systému klinického vyšetření a frivolní přístup k vlastnímu zdraví, stejně jako ignorování počátečních příznaků patologie, vede pacienta, který požádal o jakékoli onemocnění při prvním diagnostickém vyšetření, aby zjistil poslední fázi rakoviny.

Symptomy jednoho nebo jiného typu rakoviny u pacientů s rakovinou stadia 4 závisí na velikosti tumoru, přítomnosti metastatických ložisek, procentu klíčení maligních buněk v tkáních a orgánech lidského těla.

Časté příznaky rakoviny čtvrtého stupně jsou nejčastěji:

 • Pocit příliš unavený a unavený;
 • Snížená chuť k jídlu;
 • Přerušované dýchání s dechem;
 • Ztráta hmotnosti, vyčerpání;
 • Nevolnost a zvracení;
 • Žloutnutí

Samozřejmě, že jakákoli rakovina stadia 4 má své vlastní individuální symptomy, s kostními metastázami - bolestí končetin a náchylností ke zlomeninám, s nádorem v mozku - bolestí hlavy, ztrátou koordinace, křečemi, v plicích až po dušnost, v játrech až po vzrůst v játrech. velikost žaludku a žloutenky a. atd.

Jakékoliv projevy běžných příznaků rakoviny uvedených ve výše uvedeném seznamu by však měly být alarmující a vyžadují včasnou pomoc.

Průměrná délka života u karcinomu 4. stupně

Kolik lidí žije s rakovinou, když běží stadium onemocnění 4? Existuje pouze přibližná odpověď na tuto otázku, podle lékařských statistik ne více než 5 let. Různé faktory, které zvyšují nebo snižují život, však mohou ovlivnit délku života v popsaném stadiu onemocnění.

Hlavní faktory ovlivňující počet let přidělených pacientovi, jehož stupeň 4 rakoviny je:

 • Lokalizace nádoru. Pokud je pacient diagnostikován - čtvrté stadium rakoviny, nejnebezpečnějšími typy zhoubných novotvarů budou následující nádory:
  • Žaludek, kdy stupeň přežití může být 15-20%;
  • Játra s příznivým výsledkem překračují pětileté období, pouze 6% pacientů s rakovinou;
  • Světlo, když se procento 5letého přežití pohybuje v rozmezí 10%;
  • Střeva, s onkologií, která žije asi pět let, může jen asi 5% pacientů s popsaným onemocněním lidí.

Zhoubné novotvary prostaty a prsních žláz, i když je rakovina stadia 4, s vysoce kvalitní léčbou v důsledku dobré prognózy;

 • Účinnost samotné léčby předepsané lékařem;
 • Psychologický postoj pacienta - zůstat v řadách a bojovat o život. Kolik toho zbývá žít v tomto případě je na pacientovi, protože s pozitivním přístupem jsou všechny zdroje těla využívány k boji proti rakovině;
 • Zdraví a zdraví pacienta, jakož i stav jeho imunitního systému;
 • Současná onemocnění;
 • Přítomnost a umístění metastáz.

Zdravotní stav může zhoršit více metastáz, například jejich přítomnost v mozku může člověka zničit během několika málo desítek dní. Sekundární rakovina v játrech umožní člověku žít krátkou dobu šesti měsíců. Poslední a pokročilé stadium rakoviny v přítomnosti metastatických ložisek v plicích umožní člověku zůstat naživu ne déle než 3 roky.

Proto s otázkou, jak a kolik pacientů s rakovinou žije, je vhodnější poradit se s odborníkem. Ačkoli se to stává, že pacienti s onkologií jsou léčeni, podstoupí rehabilitaci a poté zemřou na zcela jinou nemoc.

Hlavní metody léčby rakoviny ve stadiu 4

Mnoho typů rakoviny v poslední fázi vývoje je určeno určitými metodami léčby zaměřenými na dočasnou úlevu od symptomů a stavu pacienta. Hlavní úkoly, které si onkolog nastavuje, jsou:

 • Omezení progrese neoplasie;
 • Snížený růst a dělení rakovinných buněk;
 • Zachování všech tělesných funkcí;
 • Preventivní opatření k prevenci vzniku komplikací, jako je tromboembolie, srdeční infarkt, mrtvice.

Hlavní metody léčby rakoviny v této fázi jsou:

 • Usnadnění stavu chirurgického zákroku;
 • Chemoterapie;
 • Radiační terapie;
 • Hormonální a imunitní terapie.

Popsané metody se používají v závislosti na důkazech jako komplexu. Tak to je odděleně.

Běžné známky hrozící smrti

Časté příznaky blížící se smrti jakéhokoliv typu rakoviny stadia 4 jsou:

 • Snížení pacientovy potřeby potravy nebo její úplné odmítnutí;
 • Charakteristickým poklesem frekvence a hloubky dýchání jsou inhalační a výdechové zvuky, což naznačuje, že plíce jsou plné tekutiny;
 • Pocit vědomí blížící se smrti. Čím blíže je stadium utrpení, tím více je pacient v ospalém stavu, v zapomnění. Navíc tito pacienti často podléhají apatickému stavu a určitému odstupu. Pacienti s labilní psychikou jsou náchylní k psychóze a bezvědomí.

Budeme velmi vděční, pokud budete hodnotit a sdílet je na sociálních sítích.

Kolik lidí žije s rakovinou fáze 4?

Otázka, kolik lidí žije s rakovinou 4 stádia s metastázami nebo ještě konkrétnější: „Maminka (teta, babička...) dostala stádium IV, kolik jí zbývala?“, Příbuzní pacientů pravidelně žádají onkology. Po neslyšení jasné odpovědi se tazatelé zpravidla stěžují na lékaře.

Proč neexistuje a nemůže být jasná odpověď na otázku, jak dlouho žijí pacienti s rakovinou ve stadiu IV? Co určuje délku života pacienta s tímto velmi pozdním stádiem rakoviny? Tuto otázku jsme položili lékaři nejvyšší kategorie, vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace Ústavu onkologického výzkumu. N.N. Petrov, lékař lékařských věd Semiglazova Tatyana Yuryevna.

Rakovinové buňky jsou lidské vlastní buňky nad růstem a reprodukcí, které tělo ztratilo kontrolu.

Vývoj rakoviny má 4 stádia - 4 stádia, každý který je obvykle označený římskými číslicemi od I k IV. Detekce tumoru ve stadiu, kdy se metastázy již objevily ve vzdálených lymfatických uzlinách a / nebo tkáních a orgánech, automaticky určuje fázi procesu jako čtvrtou.

Co ovlivňuje délku života pacienta s rakovinným stadiem 4?

Životní prognóza pacientů se zhoubnými nádory stadia IV je určena rychlostí šíření nádoru do okolních tkání a vzdálených orgánů.

Doba zdvojení nádoru může trvat od 30 dnů do několika let a desetiletí. Existují nádory, o kterých se člověk ve svém těle nikdy nedozví. Vyznačují se velmi pomalým růstem a neprojevují se klinicky po dlouhou dobu. Jedná se o tzv. Latentní, pomalé nebo „dobré“ nádory.

Příklad z praxe. V roce 1997 jsme pod dohledem profesora Michail Lazarevicha Gershanovicha léčili pacienta s nehodgkinským lymfomem IV. Manželka pacienta se nás zeptala, kolik zbývá pro mladou ženu, aby žila? Po polychemoterapii a radioterapii zbývajících lézí, se pacientka blíží ke mně v dobrém zdravotním stavu 20 let a její syn úspěšně vstoupil na univerzitu.

Existují „zlé nádory“ charakterizované agresivním potenciálem pro metastázy. Se zdánlivě malými velikostmi primárního fokusu je pozorováno rychlé šíření procesu - rychlý vznik a růst vzdálených metastáz v různých orgánech, nejčastěji v játrech, plicích, kostech, mozku... Ve většině případů, s pomocí moderních a včasných protirakovinných léčebných postupů, všechny Je však možné kontrolovat symptomy nemoci a zpomalit, ne-li zastavit, „průběh“ samotné nemoci.

V některých případech je pacientova životní prognóza spojena se současnými onemocněními (těžký diabetes mellitus, chronické dekompenzované srdeční selhání, respirační nebo renální selhání, cerebrovaskulární a tromboembolická onemocnění, chronické infekce atd.), Které neumožňují plnou léčbu.

Věkové paradoxy

Předpokládá se, že starší lidé se obtížněji vypořádávají s onemocněním nazývaným rakovina. Konec konců, velký počet asociovaných onemocnění omezuje použití určitých typů léčby, vzhledem k riziku různých komplikací. Na druhou stranu u starších lidí dochází ke zpomalení metabolických procesů a samotný průběh nemoci je nečinný, pomalý. Je důležité si uvědomit, že dnes starší a starší věk není sám o sobě kontraindikací pro jmenování protinádorové terapie. Důležitější je biologický věk pacienta, nikoli ten, který je uveden v cestovním pasu.

U mladých pacientů je naopak počet komorbidních nemocí několikanásobně menší a vůbec žádné závažné nemoci. Aktivní metabolické procesy však mohou částečně přispět k agresivnímu průběhu nádoru. Věk se tak stává spojencem i nepřítelem.

Velmi důležitá je doba trvání anamnézy (anamnézy) onemocnění a také rezervy protinádorové léčby.

Vše závisí na řadě důležitých faktorů, z nichž hlavní je nádorový pas, který je určen výsledky histologických, imunohistochemických + odvození molekulární genetiky.

Protinádorová léčba rakoviny stadia IV dnes může zahrnovat:

 • všechny typy protinádorové terapie (chemoterapie, hormonální terapie, cílená terapie, imunoterapie, imunokonjugáty);
 • doprovodná terapie (osteomodifikační činidla, například bisfosfonáty nebo denosumab, prevence léků nejčastějších komplikací chemoterapie: nevolnost a zvracení, neutropenie a anémie atd.);
 • radiační terapie, primárně s analgetickým cílem;
 • cytoreduktivní chirurgická léčba (zaměřená na snížení objemu nádorových mas);
 • lokální fyzikální metody - fotodynamická terapie, kryodestrukce atd.;
 • symptomatická terapie (zaměřená na korekci různých symptomů onemocnění) - analgetika, sedativa, korekce nedostatku výživy atd.

Proto jsou tumory rozděleny do 3 hlavních skupin:

 • Vysoce citlivý na chemoterapii, která může být díky své pomoci vyléčena (nádory zárodečných buněk, cystická smyk, Hodgkinův lymfom atd.).
 • Nádory, které reagují na chemoterapii, ale nejsou s ním plně vyléčeny (non-Hodgkinovy ​​lymfomy, rakovina prsu, rakovina plicních buněk malých buněk, rakovina vaječníků atd.).
 • Nádory, které jsou špatně přístupné k léčbě chemoterapií, jako je rakovina žaludku, rakovina jater, rakovina pankreatu, melanom, atd.

Takže u pacientů s melanomem stadia IV byl doncarbazin až do nedávné doby považován za nejcitlivější lék. Nyní byly získány důkazy, že onkoimunologické léky - inhibitory Chek-point - protilátky proti CTLA-4, PDL1, PD1 (3 léky již byly registrovány v Ruské federaci: ipilimumab, pembrolizumab a nivolumab) opět „trénují“ imunitní systém těla k boji zhoubný nádor, což znemožňuje, aby nádorové buňky „unikly“ z imunitního dohledu. Podle klinických studií a programu rozšířeného přístupu, který proběhl v našem ústavu, protinádorový účinek těchto léků přetrvává i roky po ukončení léčby. Je důležité si uvědomit, že reakce těla na léky této skupiny je zvláštní. Proto by měla být léčba zahájena pod dohledem zkušených a kvalifikovaných onkologů!

Laboratoř molekulární onkologie

U pacientů s karcinomem fáze 4 je třeba zdůraznit paliativní pacienty.

Paliativní pacienti jsou pacienti s rakovinou, kteří vyčerpali všechny léčebné možnosti, jejich těla již nemohou s tímto onemocněním bojovat. Fyzický stav těchto pacientů je v některých případech způsoben vícečetným orgánovým selháním. Vyčerpaná protinádorová léčba neumožňuje pokračovat v léčbě. Z obrázku klinického krevního testu můžete vidět, že hematopoéza je silně depresivní (například nízký hemoglobin, počet krevních destiček, počet leukocytů). Naopak v biochemické analýze krve mohou být mimo jiné například kreatinin, bilirubin a / nebo transaminázy atd.

Stádium, kdy paliativní pacient pociťuje silnou slabost, nevystupuje z postele a nepohybuje se, nejí sám, má zmatek - nazývají se termální. Všechny možné léčby již byly vyzkoušeny a přestaly fungovat, je možná pouze symptomatická úleva (například úleva od bolesti). Příčinou úmrtí pacientů s rakovinou je často vícečetné selhání orgánů. Nádor inhibuje funkci důležitých orgánů a tělesných systémů, nádorová hmota roste a stává se neslučitelnou se životem. Nicméně pacienti s rakovinným stadiem 4, kteří dostávají příslušnou paliativní lékařskou péči, kterou v současné době plně poskytuje kvalifikovaný a speciálně vyškolený personál nemocnice, mohou žít dostatečně dlouho as dobrou kvalitou života. Každý pacient má vždy šanci počkat na nové typy léčby, u kterých bude rakovina citlivá. Věda postupuje kupředu mílovými kroky!

Neměli bychom zapomínat na psychologické, sociální a duchovní složky. Lékařští psychologové často pomáhají najít své „duchovní kotvy“ pro onkologické pacienty.

Co dává psychologickou pomoc pacientovi s rakovinou?

 • Emocionální stav pacientů a příbuzných se zlepšuje;
 • alarmy, obavy, obtíže v rodinných vztazích jsou překonány;
 • je posílena motivace podstoupit léčbu;
 • zlepšila se kvalita života nemocných a jejich rodinných příslušníků;
 • jsou získány dovednosti efektivní komunikace s lékařským personálem, kolegy, přáteli a blízkými lidmi.

Je důležité si uvědomit, že stadium IV maligního procesu je dnes dobře řízený proces, který se s pomocí protinádorové léčby úspěšně transformuje do chronického a pomalého procesu. To zase umožňuje pacientům žít s novou a efektivnější léčbou. Dvacet let zkušeností jako chemoterapeut na Onkologickém výzkumném ústavu. N.N. Petrova na otázku: "Jak dlouho pacienti s rakovinou žijí 4 stupně?" Umožňuje odpovědět: "Long", ale s včasnou a moderní léčbou.

Publikace autora:
Tatyana Y. Semiglazova
lékaře nejvyšší kategorie
lékař lékařských věd
Vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace Ústavu onkologického výzkumu N.N. Petrova